👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bondgården en del av vår närmiljö.

Skapad 2019-01-07 11:24 i Alstad skola F-6 Trelleborg
Bondgården
Grundskola 2 Teknik Svenska som andraspråk SO (år 1-3) Engelska Musik NO (år 1-3) Svenska
Vi kommer arbeta med bondgårdens djur och tekniken som finns på gården. Du kommer att läsa och skriva texter om djur, växter och maskiner som finns på bondgården. Vi kommer också prata om näringskedjor kopplade till bondgården. Vi pratar om skillnaderna mellan nu och förr i tiden.

Innehåll

 Undervisning

Under lektionerna kommer du att få arbeta : 

 • Både i grupp, par och individuellt.

 • Du kommer att få se på filmer av olika slag.
 • Dokumentera genom att du själv får måla, rita, skapa och skriva egna texter med mera.
 • Samtal och diskussioner av olika slag och i olika konstellationer. 

 • Gemensam dokumentation med hjälp av dator och bilder. 

 • Vi kommer att sjunga sånger som handlar om olika djur.

 • Vi kommer att lära oss engelska ord och fraser med anknytning till bondgården

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3

Matriser

NO Sv Tk Mu En SO SvA
Bondgården

Rubrik 1

Bondgårdens djur
 • NO  1-3   Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3   Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3   Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
Djuren på gården
 • NO   3
Du kan namnge minst 3 djur som kan finnas på en bondgård.
Du kan berätta om några av djuren och deras egenskaper som finns på en bondgård.
Du kan djurfamiljernas namn och kan berätta vad de ger oss. Ex: Kalv-ko- tjur. Kon ger oss mjölk och kött.
Växter
Du kan berätta vad som kan odlas på en bondgård. Du kan namnen på minst två sädesslag och vet hur de ser ut.
Du kan namnen på minst två sädesslag och vet hur de ser ut.
Du känner till de 4 sädeslagen och vad de kan användas till. Ex: mat till djur, bakning med mera.
Näringskedja
Du kan berätta om en näringskedja på bondgården
Du kan berätta om flera näringskedjor på bondgården
Bondgården under året
 • NO   3
Du vet att bonden arbetar med olika saker beroende på årstid.
Du kan berätta om några saker bonden gör under ett år.
Bondens maskiner
Du vet några maskiner som kan finnas på en bondgård.
Du känner till att livet på bondgården inte ser ut på samma sätt idag som den gjorde förr.
Du kan berätta om några saker på bondgården som har förändrats. Exempelvis: innan vi fick traktorer drog hästen bondens plog. Innan mjölkmaskinen mjölkade man för hand.