👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa år 3 vt 2019

Skapad 2019-01-07 11:24 i Hallenskolan Mölndals Stad
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
.

Innehåll

Vi fortsätter med redskapsgymnastik, rörelse till musik, stafetter, boll-lekar, lekar och samarbetsövningar.
För att alla ska känna sig trygga under lektionerna så pratar vi mycket om hur man ska vara mot varandra, vikten att följa regler och visa hänsyn. Efter varje lektion reflekterar vi över hur lektionen har varit går igenom vad som varit bra och vad vi kan förbättra. 

(I slutet av terminen så är vi utomhus.)

 

Undervisning och arbetsmoment:

 • Planera och genomföra uppvärmning med klasskamrater
 • Rörelser till musik.
 • Redskapsbanor och förståelsen kring säkerheten.
 • Träna grov -och finmotoriken.
 • Olika lekar och regler till dem.
 • Vikten av samarbete. 
 • Gå igenom varför idrott är viktigt och varför vi byter om och duschar.
 • Utomhusaktiviteter såsom lekar och samarbetsövningar. 

Efter vårterminens slut kommer jag bedöma din förmåga att:

 • Anpassa dina rörelser efter aktivitet.
 • Samtala om vad du har upplevt och hur det påverkar dig och din kropp.
 • Ta hänsyn till andra i lek och spel.
 • Planera och genomföra en uppvärmning tillsammans med några klasskamrater.
 • Delta aktivt på lektionerna. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3