👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Future of Our Planet

Skapad 2019-01-07 12:02 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 9 Engelska
We only have one planet to live on and our resources are running out. Temperature is increasing, ices are melting and climate change causes a global catastrophy. How can we save the future of our planet?

Innehåll

Syfte: The purpose with this project is to learn as much as you can about the environment which is crucial for our survival. You are also going to learn how to write an opinion essay about the future of our planet.

 

Mål: Expand your vocabulary, revise how to express future tense and learn how to structure and write a successful essay.

 

 

Arbetsgång:

1. EF class: Save the Pandas: a News Report

2. EF class: Climate Change: an Article

3. The Essay Burger- a material about how to write an essay

4. EF class: The Future of Our Planet: An Opinion Essay

 

 

Bedömning:

- You have to complete all the exercises in EF class

- You need to participate in the class discussions

- Write an individual opinion essay.

Uppgifter

  • Essay: The future of our planet

  • The Essay Burger

Matriser

En
Engelska: The Future of Our Planet

Bedömningsmatris Engelska: Skriva

F
E
C
A
Struktur och styckeindelning
Texten saknar struktur och stycken Innehållet blir svårförståeligt, inledning och avslutning saknas.
Texten har viss struktur och det finns försök till styckeindelning. Finns en inledning och avslutning.
Texten har klar struktur med inledning och avslutning samt styckeindelning. Texten har exempel på linking words.
Texten har klar struktur med inledning och avslutning samt styckeindelning. Texten visar också många exempel på linking words.
Innehåll
Förmedlar ett innehåll som är ytligt eller enformigt.
Innehållet är ganska kortfattat, men kan ändå bli intresseväckande, personligt och delvis utvecklat.
Innehållet är informativt, intressant och har ett brett perspektiv. Förklarar och ger en del exempel.
Texten är mycket innehållsrik och intressant. Beskriver, förklarar, diskuterar och jämför.
Meningsbyggnad
Texten visar stora brister i meningsbyggnaden. Ofta svensk ordföljd.
Meningsbyggnaden är till stor del korrekt men enkel.
Meningsbyggnaden är korrekt och har en strävan efter variation.
Meningsbyggnaden är korrekt och varierad.
Grammatik
Texten visar stora brister i tillämpningen av grammatiska regler. Stör läsningen.
Texten har vissa brister i tillämpningen av grammatiska regler. Stör till viss del läsningen.
Texten har få grammatiska fel som inte stör läsningen.
Texten har få eller inga grammatiska fel.
Vokabulär
-ordförråd
Använder ett enkelt begränsat ordförråd.
Använder ett relativt enkelt ordförråd men försöker variera sig.
Använder ett varierat ordförråd, till viss del anpassat till uppgiften och dess ämne.
Använder ett avancerat och varierat ordförråd som passar uppgiftens ämne.
Stavning
Stavningen i texten brister på sådant sätt att det stör förståelsen.
Stavningen i texten är relativt korrekt, kan störa men inte förstöra förståelsen.
Texten innehåller få formella fel som inte stör förståelsen.
Texten har inga eller enstaka stavningsfel.