👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ellärans grunder

Skapad 2019-01-07 12:03 i Vasaskolan Hedemora
Grundskola 7 – 9 Fysik Teknik
v.2-v.6 kommer vi att jobba med ellära. Prov v.7, både praktikt och skriftligt. Om taklampan går sönder så slocknar inte alla andra lampor i rummet. Men med lamporna i en adventsljusstake är det annorlunda. Har du försökt att tända en adventsljusstake och upptäckt att den inte fungerar bara för att en lampa är trasig? Irritationen kan vara stor över att inte hitta den trasiga lampan. Men varför måste alla lampor vara hela för att ljusstaken ska fungera?

Innehåll

Kunskapsmål och centralt innehåll:

Här får du lära dig

 • hur utforskandet av elektriska laddningar lett till dagens kunskap om spänning, ström och resistans

 • hur man ritar och kopplar elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang

 • hur man hanterar elektricitet på ett säkert sätt och hur man kan undvika olyckor

 • hur historiska och nutida upptäckter inom elektricitet påverkat samhället, miljön och människans levnadsvillkor

Viktiga begrepp:

 • elektrisk laddning
 • elektron
 • elektrisk ström
 • spänning
 • sluten krets /bruten krets
 • elektriskt motstånd
 • kopplingsschema
 • seriekoppling
 • parallellkoppling

Det här kommer vi att göra:

 • Vi kommer att jobba i grupper med praktiska kopplingsövningar.
 • Gemensamma genomgångar av viktiga begrepp.
 • Gruppdiskussioner
 • Film
 • Vi kommer att använda läromedlet Spektrum Fysik kapitel 2  sid. 41-68. 

Använd gärna filmerna på studi.se 
https://www.studi.se/l/stromstyrka-och-spanning
https://www.studi.se/l/kretsar
https://www.studi.se/l/serie-och-parallellkoppling
https://www.studi.se/l/statisk-elektricitet
https://www.studi.se/l/aaskledare

Det går även att lyssna på texten i boken på ljudmaskinen: 
https://webbapp.liber.se/spektrum-fysik/#/2-elektricitet

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Fy  E 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Fy  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Fy  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
  Fy  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 9

Matriser

Fy Tk
Elektricitet år 7

komplettering krävs
grundläggande kunskaper
utvecklade kunskaper
fördjupad nivå
Ord och begrepp till
Du har grundläggande kunskaper och kan förklara de fysikaliska begrepp som används om elektricitet. T.ex. Vad som menas med ström, spänning, seriekoppling och parallellkoppling.
Du har goda kunskaper och kan använda de fysikaliska begrepp som används om elektricitet.
Du kan förklara saker med god användning av fysikaliska begrepp.
Elsäkerhet
Du har grundläggande kunskaper om elsäkerhet.
Du har kunskaper om risker och kan ge exempel på hur man kan undvika olyckor beträffande elektricitet.
Du har visat stor förståelse och riskmedvetenhet beträffande elektricitet.
Fysikaliska samband
Har visat förståelse för olika former av elektricitet, hur det uppkommer och kan ge exempel på hur elektricitet används till vardags i samhället
Har visat förståelse för olika former av elektricitet, kan förklara hur det uppkommer och kan ge exempel på hur elektricitet används till vardags i samhället samt reflektera över dess betydelse.
Du har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen inom elektricitet.
Upptäckter och deras betydelse
Du känner till några uppfinnare och uppfinningar som bygger på elektricitet och har visat förståelse för hur stor betydelse elektricitet har i vår vardag och för samhällsutvecklingen.
Du känner till några uppfinnare och uppfinningar som bygger på elektricitet och kan förklara på vilket sätt dessa haft stor betydelse för samhällsutveckling.
Du känner till några uppfinnare och uppfinningar som bygger på el, kan beskriva utvecklingen kring elektricitet och kan förklara på vilket sätt dessa haft stor betydelse för samhällsutveckling