👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska VT-19 LIG åk 5

Skapad 2019-01-07 12:59 i Flygelskolan Lunds för- och grundskolor
VT-16, LIG ÖT MH
Grundskola 5 Svenska

Innehåll

Syfte

Undervisningens innehåll

 • Lyssna till inläst bok/text
 • Läsa olika sorters texter, t ex sagor, skönlitterära texter och faktatexter
 • Läsa högt ur skönlitterär bok
 • Läsförståelse med övningsböcker, svara på frågor och arbeta med texterna som vi läser
 • Stavning med övningar där dubbelteckning, ljudstridiga ord och sammansatta ord tränas
 • Språklära; ordkunskap, meningsbyggnad, hur meningar är uppbyggda, motsatsord, synonymer, substantiv, adjektiv, verb

Metod

 • en- till en- undervisning
 • enskilt arbete
 • böcker av olika slag (skönlitterära, fakta, dikter, mm)
 • läsebok med arbetsuppgifter
 • diskussioner
 • dator; elevspel, Bingel, mm
 • I-pad
 • film

Kunskapskrav

Bedömning

Bedömning kommer att ske i en-till-en-undervisningen, diskussioner och i standardiserade texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3