Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen

Skapad 2019-01-07 13:09 i Östra skolan Hudiksvall
Grundskola F Religionskunskap
Innehåll/det här ska du lära dig Kortfattat kunna berätta om Jesus liv. Känna till kärnan i kristen tro (förlåtelse genom Jesus). Korsfästelsens funktion. Kunna förklara treenigheten. Veta i vilka världsdelar kristendomen är den dominerande religionen. Känna igen viktiga kristna symboler. Du kan förklara vad olika symboler betyder/står för. Veta varför kristna firar jul och påsk samt kristi himmelsfärd och pingst. Veta hur kristendomen spreds i Europa och världen. Veta hur kristendomen har splittrats i olika kyrkor (katolska- ortodoxa och protestantiska-) och vad som är typiskt för dem. Du kan beskriva några kristna handlingar och varför man gör dem. (tex sakramenten) Känna till vad gamla- och nya testamentet handlar om. Känna till nya testamentets olika böcker (delar). Förstå hur religionen kan påverka och påverkas av samhället. Du kan berätta om olika handlingar (riter) som kristna utför. Du kan se likheter och skillnader mellan olika kristna kyrkor.

Innehåll

Tid för arbetet: v2–v6

 

Material: so-rummet (se länkar i veckoplaneringen)

Film om kristendom i Sverige

Powerpoint- genomgångar Kristendomen

Film om Jesus liv

 

Veckoplanering:

 

Obs! Läxa är det du ska hinna under veckan och som vi har tar upp i kortare förhör på fredagarna.

 

V2 Introduktion-Powerpoint: Kristen tro, Bibeln

 

Läxa:

Kristendomens grunderV3 Powerpoint: Kristendomens historia

Läxa:

Kristendomens historia

Film/föreläsning om Jesus

Film: Jesus liv

 

V4 Powerpoint: Kristendomens inriktningar

Film om delningen av kyrkan

 

Läxa:

Katolska kyrkan

Ortodoxa kyrkan

 

 

V5

Samhällspåverkan ortodoxa och katolska kyrkan

Samhällspåverkan protestantiska kyrkan

Läxa:

Protestantiska kyrkan

 

 

V6 Sammanfattning

Gör klart tidigare läxor..

Passa på och  fördjupa dig i skillnaderna mellan ortodox-, katolsk- och protestantisk kristendom.

Repetition

Arbetsuppgifter repetition

Världens religioner (fördjupning)

Skriftligt prov

 

 

Bedömnnig/Kunskapskrav

 

 

 

E

C

        A

Världsreligionerna

Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.

Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.

Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.

Likheter & skillnader

Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.

Dessutom för eleven utveckladeresonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.

Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.

Samband med samhälleliga förhållanden

Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.

Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och välunderbyggda resonemang.Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: