👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Unité 3

Skapad 2019-01-07 13:34 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Moderna Språk - Franska
I det här kapitlet kommer du att lära dig att köpa saker, fråga om vägen, lära dig färger och att räkna till 100. Du lär dig också bestämd och obestämd artikel, samt dess pronomen (han, hon, den, det). Det blir också ett nytt verb, ”prendre” (ta).

Innehåll

Kommunikationens innehåll

  • Vardagliga situationer och platser.
  • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används.

Reception

  • Tydligt talat språk och enkla texter som är kontaktskapande.
  • Dialoger och samtal.

Produktion och interaktion

·        Dialoger om vardagliga situationer

Examination

Du kommer att få göra ett kapitelprov för att se att du tagit till dig ny kunskap. Du kommer också få spela upp en dialog om att handla och skriva om att visa vägen.

Matriser

ModFra
Unité 3

Nivå 1
Godkänd förmåga
Nivå 2
God förmåga
Nivå 3
Utvecklad förmåga
Höra
Eleven förstår vanliga ord och enkla fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Läsa
Eleven förstår vanliga ord och enkla fraser i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Samtala
I muntlig interaktion uttrycker sig eleven begripligt och enkelt med enstaka ord och fraser.
I muntlig interaktion uttrycker sig eleven begripligt och enkelt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven relativt tydligt och enkelt med ord, fraser och meningar.
Strategier
Dessutom väljer och använder eleven någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom väljer och använder eleven några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom väljer och använder eleven flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Skriva
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.