👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Me, myself and I

Skapad 2019-01-07 13:48 i Östra skolan Falun
Kopiera mallen och gör din egen planering. Kopplat till önskade ämnen. TA BORT DEN HÄR TEXTEN SOM VISAS I SKOLBANKEN.
Grundskola 5 Engelska
Under denna period ligger störst vikt vid att våga prata på engelska. Då är det lättast att börja berätta om sig själv och beskriva saker i sin närmiljö.

Innehåll

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:

 • Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.  
 • Eleven ska ges möjligheter att kommunicera på engelska i tal och skrift

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:     

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda

Det betyder att du ska träna på att: 

 • presentera dig själv och din familj
 • ställa enkla frågor om någon annan
 • bokstavera namn
 • stava 1-21
 • berätta om ett husdjur, en hobby eller något annat du tycker om
 • förstå en engelsk text och diskutera den
 • med enkla egna ord sammanfatta en engelsk text du läst och hört
 • säga vad du vill ha/  inte vill ha
 • säga vad du kan göra/ inte kan göra
 • tala om vad du gillar/ inte gillar

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll):

 • Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer
 • Lyssna och läsa - reception Sånger, sagor och dikter
 • Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 •   Du kommer att:
  • träna på att räkna till 0-100 muntligt och skriftligt, säga ditt telefonnummer, ålder mm
  • kunna säga alfabetet på engelska och bokstavera namn på engelska
  • lyssna på dialoger och förstå innehållet
  • öva vardagliga presentationsfraser
  • träna på att skriva enkla meningar om dig själv, djur och omgivning
  • träna på färgernas namn

3. BEDÖMNING

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd

Vi kommer bedöma din förmåga genom:

Beskriv...

 • Hur kommer bedömningen att gå till? Vi kommer att ha både enskilda skrivuppgifter och muntliga uppgifter.
 • När kommer elevernas arbeten bedömas? Både under och efter arbetetsområdet.
 • Vem kommer bedöma? Undervisande pedagog kommer att göra bedömningarna.

 

Matriser

En
Me, myself and I

insats krävs
godtagbar nivå
mer än godtagbar nivå
Tala * formulera sig och kommunicera i tal * anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du berättar enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du berättar och beskriver enkelt och relativt tydligt och sammanhängande.
Du deltar i samtal.
Du bidrar till att föra samtal framåt.
Läsa och förstå * förstå och tolka innehållet i olika slags texter
Du läser och visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar vissa detaljer i enkla texter.
Du läser och visar att du förstår såväl helheten som väsentliga detaljer i enkla texter inom olika genrer.
Strategier (skriva, tala, läsa, lyssna) * använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
Du använder dig av några olika strategier t.ex. frågar, använder lexikon, dataprogram.
Du använder dig av flera olika strategier t.ex. lexikon i olika medier, prövar att omformulera dig.