Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk 7, Ekologi

Skapad 2019-01-07 13:56 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Biologi
I detta arbetsområde kommer vi lära oss om hur levande varelser påverkar varandra. De påverkas också av den omgivning de lever i. Ekologi handlar om samspelet i naturen. Djur, växter, jord, temperatur med mera bildar tillsammans ett ekosystem. Växter och djur har sina ekologiska nischer.

Innehåll

1. Syfte med undervisningen - Varför gör du det här? Vilken nytta har du av det?

              Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

              
Genomföra systematiska undersökningar i biologi, och använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Natur och samhälle

              Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

 

              Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.   

              Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.

 

Biologins metoder och arbetssätt

              Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

2. Centralt innehåll - Vad ska du arbeta med?

           Kunna redogöra för begreppen näringskedja, producent och konsument, näringsväv, ekosystem samt näringspyramid.

           Kunna redogöra för begrepp population, ekologisk nisch och naturligt urval

           Ha insikt i vad som menas med att ett ekosystem är i jämnvikt och vilka faktorer som påverkar ett ekosystem.

           Kunna ge exempel och identifiera olika ekosystem i vattnet och på land

           Inse människans ansvar för allt levande på jorden

3. Arbetssätt - Hur ska vi arbeta?

  • Förklara ord och begrepp
  • Förståelse inför arbetet
  • Ge både muntlig och skriftlig instruktion
  • Förklara på olika sätt
  • Använda visuellt stöd
  • Konkretisera innehåll

4. Hjälp - Hur får du stöd för att klara arbetet?

  Powerpoints som ligger på teams, testa dig själv på Clio, Instuderingsuppgifter med facit inför provet eller tekniska hjälp vid redovisningar.

 

5. Redovisningsform - Hur och när ska du visa vad du kan?

           Ha genomgångar och klassrumsdiskussioner.

           Läsa i Clio 

           VÖL

           Laborationer och arbeten med ekosystem

           Dagliga muntliga förhör, grupparbete och redovisningar

     

Matriser

Bi
Kunskapskrav för "Ekologi och ekosystem".

F
E
C
A
Kunskaper
Eleven har inte tillräckliga faktakunskaper.
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Texter
Eleven kan inte använda given information för att skapa enklare texter
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Ställningstagande
Eleven kan inte diskutera frågor som rör ekologisk hållbarhet eller formulera ställningstaganden
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Samband
Eleven kan inte identifiera olika ekologiska samband
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Resonemang
Eleven kan inte resonera kring hur människan påverkar naturen eller hur människan kan bidra till ekologisk hållbar utveckling
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: