👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund ht19 -Dungen

Skapad 2019-01-07 14:01 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
Dungens värdegrundsarbete utifrån sagan Alla får åka med.

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Sagan Alla får åka med / Värdegrund

Tidsperiod

Förskolans namn: Skogsgläntans Förskola

Grupp: Dungen

Barnens ålder: 1-2

År och datum: Januari 2019

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Utifrån vårt projekt; sagan Alla får åka med kommer vi att fokusera på värdegrundsarbetet.

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)


-Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att visa empati gentemot sin omgivning genom konkreta upplevelser.

Barnen ska ges förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen.

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- Vi väljer att lägga vårt fokus på att lära känna varandra och skapa trygghet i gruppen, då barn har slutat och nya börjar. Genom spaltdokumentationer dokumenteras barnens intressen och behov.

Vi använder oss av figurer i sagan Alla får åka med för att tydliggöra känslor och empati. Sagan är känd för barnen och kommer användas för att bygga relationer med de nya barnen! 

Samtliga pedagoger på Dungen är ansvariga för arbetet.

Vi skapar samlingar utifrån upplägget i Bornholm, med fokus på sagan Alla får åka med samt värdegrund.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Genom Unikum kommer varje enskilt barns lärande att dokumenteras. Vi använder oss av bildspel, foton på väggarna och de tre dokumentationsdokumenten för att dokumentera och utvärdera.

Planeringen upprättad av:

Pedagogerna på Dungen!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg