👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskoleklass ämne Svenska

Skapad 2019-01-07 14:06 i Säteriskolan Härryda
Grundskola F – 5
Undervisningen syftar till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom underviskningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Innehåll

 

Varför?

Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk genom att ge dem möjligheter att läsa, lyssna på samt skriva och samtala om såväl skönlitteratur som andra typer av texter och händelser.

 

 

 

Syfte/mål

 

 •  att berätta och beskriva, 
 •  att lyssna och samtala,
 •  att kommunicera med symboler och bokstäver och
 •  att urskilja ord och språkljud.

 

-Hur?

 

I undervisningen kommer eleven ges förutsättningar för att öva sig på stora och små bokstäver. 

Högläsning.

I läsundervisningen tränar eleven både avkodning och läsförståelse. 

Eleven tränar sig på att ta och ge muntliga instruktioner vid olika tillfällen. 

Digitala verktyg,  lärappar 

Par och grupparbeten

Pedagogiska filmer

 

 

 

Utvärdering (hur gick det?)

Vad har fungerat bra?

Vad har fungerat mindre bra?

Lärdomar?

Att tänka på till nästa gång?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -