👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ångelstaskolan, åk 3, SO - Forntiden

Skapad 2019-01-07 14:08 i Ångelstaskolan Uppsala
En resa i tiden från Istiden till järnåldern
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3) Svenska som andraspråk Svenska Bild NO (år 1-3)
Vi kommer att resa tillbaka i tiden, med början på istiden och ända fram till järnåldern. Hur var det att leva på forntiden? Vad åt människorna? Hur bodde de? Vilka verktyg och föremål använde de?

Innehåll

Beskrivning:

Du kommer att få lära dig om hur livet kunde vara under fyra perioder som kallas istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du kommer att få jämföra livet då med livet nu. Vi tar reda på hur människorna levde, vilka djur som fanns och hur människorna utvecklade olika redskap, föremål och vapen. Vi tar också reda på vilka kläder människorna hade. samt hur man idag kan se spår i naturen från dessa perioder. Vi lär oss i vilken ordning de olika tidsperioderna kom.

Bärande begrepp:

istid, stenåldern, bronsålder,järnålder, smälte, isräfflor, material,nomad, jägare,bonde, hällristningar och metall

 

Arbetssätt:

 • läsa faktatexter ihop och samtala kring dessa
 • se filmer och diskutera dessa
 • skriva faktatexter gemensamt och på egen hand med hjälp av fakta från böckerna och filmerna
 • prova på att skriva med runskrift

Konkreta mål:

 • göra en enkel jämförelse med hur livet är idag jämfört med då
 • ge exempel på hur man kan hitta spår i naturen från istiden
 • förklara begreppen dåtid och nutid.
 • med hjälp av bilder kunna ordna tidsperioderna i rätt ordning
 • kunna säga minst en skillnad mellan de olika perioderna
 • ge något exempel på hur livet var i Norden under istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern

 • kunna något om tidiga tekniska lösningar som t.ex. kilen,hjulet och hävstången

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3