👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eng planering v.2-8

Skapad 2019-01-07 14:25 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola 7 Engelska
Under de här veckorna kommer vi att utgå ifrån "Section 2 Clothes" i Wings 7. Vi kommer att arbeta med beskrivningar av kläder etc, men även personer. En muntlig framställning och ett test i hörförståelse kommer att göras.

Innehåll

 

Vecka 2

Possessiva Pronomen: "my, your, his, her, its, our and their"  och Tidsadverb: "always, never, often, sometimes, and usually"

 

Vecka 3 & 4

Arbete i boken - Section 2 Clothes

 

Vecka 5&6

Arbete i boken, ”description of a person” 

 

Vecka 7

Kortare muntlig framställning —> Describe a person 

 

Vecka 8

Hörförståelse-test - description of a person

 

Uppgifter

 • Uppgifter: Section 2 Clothes - Describing people

 • 20 things to know before moving to Sweden

 • Uppgifter v.5

 • Possessiva Pronomen & Tidsadverb

 • Muntligt framställning: "Describe a person"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En

Matriser

En
Eng planering v.2-8

E
C
A
Förstå tal
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Formulera sig i tal
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Uttrycka sig muntligt
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.