👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på NO- Ämnen runt omkring oss

Skapad 2019-01-07 14:43 i Ljungskileskolan 4-6 Uddevalla
Grundskola 6 Kemi
Syftet är att du som elev ska veta mer om ämnen som finns runt omkring oss.

Innehåll

Mål:
När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

 • Kunna förklara vad en atom och en molekyl är.
 • veta vad ett grundämne är och ge exempel.
 • veta vad en kemisk förening är och ge exempel.
 • veta att ämnen har olika egenskaper.
 • kunna berätta om kolets kretslopp i naturen.
 • veta vad människan kan använda olika metaller till.
 • kunna förklara hur man kan få fram metaller ur malmer.
 • veta varför man återvinner några ämnen.

Undervisning

Vi kommer att:

...läsa texter och söka fakta på internet.

...jobba med uppgifter i No-boken som ökar din inlärning om olika ämnen runt omkring oss.

...se på film

...lära oss begrepp och ord om olika ämnen och deras egenskaper.

...genomföra några enkla undersökningar.

 

Bedömning

Vi avslutar arbetsområdet med ett prov.
Detta ligger till grund för bedömningen, men också deltagandet på lektionstid, samt de skriftliga och muntliga redovisningarna.

 

Områden i bedömningsmatrisen (för kemi) som bedöms i detta kapitel

Samtala och diskutera

Söka information -arbetsblad (1) 7, (uppgift 29)

Undersökningar, frågeställningar & planeringar - (arbetsblad 5), uppgift 23 

Använda utrustning- (arbetsblad 5)

Dokumentera undersökningar -(arbetsblad 5), uppgift 23 

Kemiska sammanhang- prov

Kemiska samband & hållbar utveckling- arbetsblad 7, prov uppgift 11 och 12

Upptäckter - separat arbete om upptäckare och innovatörer i kombination med svenskämnet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6