Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

American History

Skapad 2019-01-07 14:46 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9 Engelska
In the following 5 weeks you're going to learn about American Civil Rights and peolpe who stood up against prejudice and racism. This is important to know as an introduction to American History as a whole. You cannot understand nowadays history whithout the past. My goal as a teacher is to give you the possibility to learn other ways of living, furthermore also learn how to be more tolerant with peolpe who are not like yourself. On the other hand are you also going to work with some grammar, namely, question-tags.

Innehåll

1. Syfte med undervisningen - Varför gör du det här? Vilken nytta har du av det?

Att förstå bakgrundshistorian till nuvarande USA som land och det som ligger till grund fram till dagens Amerikanska Konstitution.

Du kommer också att jobba med ett grammatikområde i engelska, nämligen "question-tags"

2. Förmågor att utveckla - Vad ska du träna?

Den här gången kommer du att få chans att träna din förmåga att läsa och analysera och förstå olika slags texter och filmklipp om Amerikas historia. Du kommer också att lära dig och utveckla användandet av "question-tags. detta som ett led i utvecklandet av din kommunikativa förmåga. 

3. Centralt innehåll - Vad ska du arbeta med?

Under de här 5 veckor kommer du att få läsa texter från både Clio och Happy och även ha tillgång till You Tube klipp och en film. Ni kommer att att jobba i er 4-grupper och använda er av en läsförståelsestrategi.

4. Arbetssätt - Hur ska du arbeta?

Varje lektion kommer att börja med en kort genomgång av mig som lärare. Därefter kommer du och eleverna i din grupp att få prata om vad ni läste senast och tillsammans sammanfatta de senaste kapitlet i boken, det lästa i Clio, sammanfatta YouTube klippet (https://youtu.be/kxaVxz-cmhA)  eller kommentera filmen i skriftlig form  (The American Revolution - OverSimplified (Part 1)

Du kommer att få tid för tyst läsning av det materialet som efterfrågas för varje lektion . Ni kommer att träna på att använda er av läsförståelsestrategier såsom: "Aktivera förståelse", "Tänka framåt i texten" och "Visualisering". I slutet av varje lektion kommer ni att utvärdera lektionen och du får med dig en läsläxa så att du vet hur mycket du behöver läsa hemma till nästa lektion.

5. Stöd - Hur får du hjälp för att klara arbetet?

Jag kommer att gå runt och hjälpa er i gruppen genom att ställa frågor till er och visa var ni kan hitta och utläsa viktig information. Jag finns också som hjälp om du har några frågor, men innan du frågar mig vill jag att du frågar kompisarna i din grupp som läser samma bok. Du får väldigt gärna lyssna på texten samtidigt som du läser och glöm inte att använda din dator för att söka på ord som du inte förstår. Du kan även använda bådeböckerna och ordböckerna i klassrummet. Avslutningsvis får du gärna ta hjälp av läxhjälpen om det är svårt att läsa hemma på egen hand.

6. Redovisningsform - Hur och när ska du visa vad du kan?

Redovisningen av den här momenten sker dels genom att vara aktiv i /sammanfattningarna/gruppdiskussionerna varje lektion, och ett skrifligt prov, muntligt i de fall som önskas. .

Nu är vi inne på vecka 5. Eleverna ska läsa en ganska svår text på engelska. de ska göra en sammanfattning av texten, skriva egna tankar om den samt göra en egen ordlista med ord de tycker det är svåra. Ordlistan kommer de att få i läxa så att de lär sig dessa ord.

 


https://youtu.be/kxaVxz-cmhA

 

Uppgifter

Matriser

En
Engelska bedömningsmatris Lgr11

E
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån mina instruktioner och från innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du välja och använda dig av någon strategi för kommunikation och läsförståelse när du möter på svårigheter. Du kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion. I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9 Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
C
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9 Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
A
Kunskapskrav för betyget A Du kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och talande kommunikation. Du kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion. I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar och med flyt samt med viss anpassning till syftet. du har också så pass kännedom om området att du, vid språkliga svårigheter kan gå runt med hjälp av synonymer och antonymer (motsatsord) så att ditt budskap kommer fram.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: