👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Writing and talking

Skapad 2019-01-07 14:57 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas. Planeringens rubrik ska se ut så här: Arbetsområde, språk, termin Ex Läsa faktatexter, Kurdiska ht 15
Grundskola 1 – 3 Modersmål
vi kommer att prova att skriva två olika texter. Vad behöver man tänka på? Skriver man på olika sätt? Använder man sig av samma ord och begrepp? Show and tell - att prata om någon inför klassen/liten grupp Samt prata om skillnader och likheter mellan svenska och engelska.

Innehåll

Arbetsområde

skriva olika typer av texter

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Att kunna skriva olika typer av texter

Att anpassa språket efter syfte och mottagare

Konkretiserade mål för eleven

Att du kan berätta om några skillnader och likheter mellan modersmålet och svenska

Att kunna anpassa språket beroende på syfte och mottagare och tänka på uttal, betoning och satsmelodi

Muntligt berättande för olika mottagare

Att kunna skriva minst två olika typer av texter 

 

Undervisning och arbetsmetoder

Vi kommer att arbeta gemensamt med olika texter och se  likheter och skillnader vilka uttryck, ord och begrepp man använder i de olika texttyperna

Vi kommer att skriva texter i hop, i par och individuellt.

Varje elev kommer att ha en show and tell

Vi kommer att leka och sjunga

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3