Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska åk 9, planering 3, v 2-11

Skapad 2019-01-07 15:19 i Abrahamsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Moderna språk - språkval
Under arbetsområdet kommer vi att lära oss namn på flera länder på franska och lära oss om fransktalande länder. Vi avslutar arbetsområdet med att du tillsammans med en kamrat gör en film om ett fransktalande land.

Innehåll

 

 Chapitre 3 – Vacances à Marrakech, Une bonne surprise?, Le Maroc et La Révolution Française

 

Tid: v 2-11

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Varför ska vi arbeta med det här?:

 

Vi inleder terminen med Chapitre 3 i vårt läromedel Chez nous 4 som behandlar ämnena semester, fransktalande länder och franska revolutionen. Vi kommer bl.a. att titta på flera avsnitt ur serien Alors demande! för att bekanta oss med några fransktalande länder . Alla elever kommer också att få i uppgift att presentera ett fransktalande land. Arbetet sker i grupper om två personer.

 

Enligt kursplanens centrala innehåll ska också undervisningen innehålla och främja förståelsen och produktionen av följande:

 

 • Olika former av samtal och dialoger (t.ex. prata om semestrar, resor och den fransktalande världen)

 • Muntlig och skriftlig information, till exempel får du läsa en instruktion om hur man gör om man ska ringa ett nödsamtal i ett fransktalande land.

 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

 • Hur vardagsliv och levnadssätt ter sig i olika sammanhang och områden där språket används (vi tittar på några program ur serien Alors demande!)

 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av samtal. (se s 45 i textboken där en svensk tjej försöker komma i kontakt med några franska ungdomar)

 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

 

 

 

Det här kommer du att få undervisning om:

 

 • Du kommer att få träna dig i att prata om vardagliga ämnen (semester, resor och den fransktalande världen)

 • Du får träna dig i hur man kan inleda ett samtal med personer man inte känner

 • Objektspronomen

 • Olika uttryck med ”en”

 • Variation i stavning av verben acheter och s’appeller

 • ”De” efter negation, mått och mängd

 • Verbet partir i presens, passé composé och imparfait

 • Fakta om franska revolutionen

 • Lite information om Marocko, Tunisien och Réunion

   

 

Det här ska du lära dig:

 

 • Du ska kunna prata och berätta om ett fransktalande land i världen

 • Du ska kunna namn på några länder på franska

 • Du ska behärska ord och uttryck som hör till de texter vi arbetar med

 • Du ska kunna böja det oregelbundna verbet partir i presens, passé composé och imparfait

 • Du ska kunna använda ”de” efter negation, mått och mängd

 • Du ska kunna olika uttryck med ”en”

 • Du ska kunna använda dig av objektspronomen

 • Du ska känna till något om den franska revolutionen

 • Du ska kortfattat kunna berätta om ett fransktalande land på franska

 

 

 

Så här kommer vi att arbeta:

 

Vi kommer att starta med kapitel 3a i läromedlet och repetera namn på olika europeiska länder. Under arbetsområdets gång kommer vi att ha gemensamma gemenomgångar och övningar – såsom hörförståelser men också enskilda övningar t.ex. skriftliga uppgifter. Dessutom kommer alla elever i grupper om två  få presentera ett fransktalande land. Vi kommer att lyssna på musik från den franskspråkiga världen och arbeta med låttexter.

 

 

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

 

 • Din aktivitet på lektionerna

 • Läxförhör

 • Nationella prov i moderna språk den 24 april, 30 april och 2 maj. Tider för det muntliga provet kommer att ges senare under terminen.

 

 

 

Så här kan du påverka:

 

Du får ibland vara med och bestämma vilka ord/uttryck du ska lära dig och du får vara med och välja innehållet i din muntliga redovisningsuppgift tillsammans med en kamrat. Du får lämna förslag på ämnesområden som intresserar dig att få lära dig mer om.

 

 

 

Kunskapskrav som provet testar:

 

 

E

C

A

Höra

Eleven kan förstå det mest

väsentliga av innehållet i

tydligt talat, enkelt språk i

lugnt tempo om vardagliga

och välbekanta ämnen.

 

Eleven visar sin förståelse genom att med ett godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

 

Eleven visar sin förståelse genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. 

 

 

Eleven visar sin förståelse genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Tala

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

 

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

 

Skriftlig produktion

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Samtala

I interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

 

 

I interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.

I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

 

Interaktionsstrategier

Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

 

Eleven kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

 

 

Preliminär planering v. 2-11

 

Semaine

Mardi

Mercredi

Jeudi

2

 

Soyez les bienvenus et Bonne Année 2019!

-          Changement de sièges

-          Planning pour printemps 2018

-          Nouvelles en français facile

-          https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=UR206947

 

-          Livre d’ex p 64, chapitre 3a, Vacances à Marrakech, coup d’envoi

-          Vous vous rappelez de quelques pays européens? (kopieringsunderlag 4)

-          Livre de texte p 42-43, chapitre 3a, Vacances à Marrakech

-          Livre de texte p 42-43

-          Livre d’ex p 65

 

3

Compréhension orale (hörförståelse), 30 minutes

-          Le livre de texte p 87-88, complément d’objet direct et indirect

-          Livre d’ex p 134

-          Livre d’ex p 65-71

-          Un chanteur marocain – Amine (6:1)

-          Livre de texte p 45, situations courantes

-          Livre d’ex p 65-71

 

 

Läxa v 4:

-          Livre de texte p 42

-          Livre de texte p 117, les mots (jus-vrai)

-          Utilisez

www.ovningsmastaren.se

 

 

4

-          Livre d’ex p 75 ex 13

-          Livre de texte p 92, ”en” et ”y”

-          Livre d’ex p 72 ex 10

 

-          Alors demande! une partie de la France

http://urskola.se/Produkter/190165-Alors-demande-La-Reunion-une-partie-de-la-France

 

Läxa v 5:

-          Le livre de texte p 87-88, complément d’objet direct et indirect

-          Complément d’objet direct et indirect (2:2)

-          Livre d’ex p 74, ex 12ab

 

5

Utvecklingssamtal

 Utvecklingssamtal

Läxa v 6:

-          Livre d’ex p 77-79

 

    

 

6

-    Les compléments d'object direct et indirect    

     

 

          - Un exercice communicatif - Tu aimes le sport?

     

  

Läxa v 7:

-             Vous vous rappelez de quelques pays européens? 

7

 

 

 

   Livre d’ex p 76, chapitre 3b, Une bonne surprise?, coup d’envoi

chapitre 3b, Une bonne surprise?

-          Livre de texte p 46-47

-          Livre d’ex p 77-79

 

 

 

-          Alors demande! La Réunion – une île multicuturelle http://urskola.se/Produkter/190166-Alors-demande-La-Reunion-une-ile-multiculturelle

 

La Saint Valentin

Läxa v 8:

-          Livre de texte p 43

-          Livre de texte p 117-118 (permanent-ce sera pour demain)

 

 

 

 

 

 

8

 

-          Alors demande! Le français en Tunisie http://urskola.se/Produkter/184173-Alors-demande-Le-francais-en-Tunisie

 

 

-          Livre d’ex p 82, ex 10

-          Livre de texte p 82, l’article partitif

-          Livre d’ex p 80

-          Livre de texte p 82 Le Maroc

 

Läxa till v 10:

-          Livre de texte p 46-47

            chapitre 3b, Une   

            bonne surprise?

-          Livre de texte p 118, les mots (surprise-elle prend la communication)

-          Utilisez www.ovningsmastaren.se!

-          Livre de texte p 81, le verbe partir

 

-          Préparer la présentation d’un pays francophone

 

 

9

Les vacances de sport

Les vacances de sport

 

 

Les vacances de sport

 

10

-          Préparer la présentation d’un pays francophone

 

 

-           Préparer la présentation d’un pays francophone

       

 

Läxa till v 11:

-          Livre de texte p 102, le verbe partir au présent, au passé composé et à l’imparfait

-          Livre de texte p 82, l’article partitif

-          Préparer la présentation d’un pays francophone

11

 

 

-           

NP suédois (skriftligt) – pas de cours 2019-03-14

12

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

  

15

 

 

Test d’anglais – NP – pas de cours 2019-04-11

16

Les vacances de Pâques

Les vacances de Pâques

Les vacances de Pâques

17

Les vacances de Pâques

Compréhension de texte – NP (läsförståelse) 2019-04-24

 

 

18

Test écrire - NP  (skriftlig framställning)2019-04-30

Le premier mai – pas de cours

Compréhension orale – NP (hörförståelse) 2019-05-02

19

Un film sur un pays francophone

Un film sur un pays francophone

NP SO – pas de cours, 2019-05-09

20

Un film sur un pays francophone

Un film sur un pays francophone

Un film sur un pays francophone

21

Un film sur un pays francophone

Un film sur un pays francophone

Un film sur un pays francophone

22

Dialogues à l’aéroport

Dialogues à l’aéroport

Dialogues à l’aéroport

23

Film/notes

Film/notes

La fête nationale

 

 

 

Med reservation för förändringar!

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: