Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2019-01-07 15:20 i Parkskolan Ludvika
Grundskola 4 – 6 Svenska Bild Geografi
Vi ska under några veckor framöver arbeta med och lära oss om Norden och dess länder. Vet du vilka de nordiska länderna är? Hur naturen ser ut och vad som kännetecknar klimatet i de nordiska länderna? Hur befolkningen är fördelade inom de olika länderna och vilka faktorer som påverkar detta? Vad människorna arbetar med i de nordiska länderna? Hur människorna hälsar på varandra? Det här är några av de frågor du kommer att jobba med i arbetet med de nordiska länderna.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Efter arbetsområdets slut förväntas du kunna:

 • Namn och läge på Nordens länder, huvudstäder, berg och hav.
 • Fördelningen av Nordens befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • De nordiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Nordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skog och fossila bränslen. Var olika resurser finns och vad de används till.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Kunna jämföra de nordiska länderna med varandra och se likheter och skillnader.
 • Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem.

 

Vad kommer att bedömas?

 • Förstå och använda ord och geografiska begrepp.
 • Göra jämförelser mellan länderna, i frågor gällande befolkning, klimat, näringar, landskapets utformning etc.
 • Kunskap om Nordens namngeografi.
 • Förmåga att beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
 • Förståelse för samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkning är fördelad.
 • Förmåga att berätta om likheter och skillnader i de nordiska språken.

 

Hur ska vi lära oss detta?

 • Instruktioner, genomgångar, filmer och diskussioner
 • Aktivt delta på lektionerna: arbeta med arbetsblad, faktatexter och kartuppgifter.
 • Övningar : eget arbete, grupparbete samt prov.
 • Samtal: jämför länderna muntligt och skriftligt

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: