Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Industriella revolutionen - VT 2019

Skapad 2019-01-07 15:23 i Mörsils skola F-9 Åre
Grundskola 8 Historia
Den industriella revolutionens betydelse jämförs ofta med den neolitiska – som tog sin början ca 10 000 år tidigare när människor övergick från jägarstenåldern till bondestenåldern och blev bofasta. Den Industriella revolutionen startade i Storbritannien i slutet av 1700 – talet, den gamla hantverksindustrin började ersattes av maskiner - ångmaskiner uppfanns som kunde omvandla kol till energi för att driva alltifrån mekaniska vävstolar till gruvpumpar. Ny transportmedel (ånglok, ångbåtar) gjorde entré. Affärsmän satsade sin pengar i industrin istället för att sponsra handelskompanier, ett nytt samhälle började växa fram där två samhällsklasser arbetar och borgare kom att stå i centrum. I sverige tog den industriella revolutionen fart i Göteborg och Norrköping omkring år 1870 i form av spinnerier och väverier.

Innehåll

 

Undervisning:

Föreläsning/genomgång, diskussioner, jobba enskilt och i grupp/par instuderingsuppgifter uppgifter och  film.

Tid

Vecka 2-4 -19

Examinationsform.

  •  Skriftligt prov. 24-25/1 -19

  •  Klassrumsdiskussioner

 

Förväntat kunskap

Efter detta moment ska du;

  • Ha kunskap industrialiseringen i Europa och Sverige.

  • Kunna ge förklaringar när, hur och varför industrialiseringen startar.

  • Kunna förklara industrialiseringens konsekvenser för olika samhällsgrupper och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och övriga världen.

  • Ha kunskap om dåtidens migration inom och mellan länder.

  • Ha kunskap om de idéer, samhällsklasser och politiska ideologier som växer fram under den tid.

  • Ha kännedom om vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor (uppfinningar, fackföreningar, kampen mot slaveri, rösträtt).

  • Ha kunskap om demokratiseringen av Sverige - bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, kvinnorörelsen och rösträttsrörelsen

 

Bedömning

 

Utifrån förväntat kunskaps-avsnittet samt sidorna 101-117 Utkik "historia"- frågor.

 

E-nivå ha faktakunskaper om industrialiseringen och förändringar i samhället.

 

C-nivå förutom faktakunskaper visa  utvecklingen inom olika samhällsstrukturer under tidsperioden

 

A-nivå utöver E och C-nivåerna

A-nivå ha ett resonemang om industrialisering och dess effekter på samhället, demokratins utveckling

och levnadsvillkor. Visa på samband från då till nu. 

Resonera utifrån oika perspektiv t.ex ekonomi, samhället, miljö eller människa/familj

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: