👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering i matematik VT-19

Skapad 2019-01-07 15:49 i Vinsta grundskola östra Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 – 6 Matematik

Innehåll

Under veckorna 2-4 kommer vi arbeta med "Temperatur och diagram" (kapitel 5 i Matteborgen 5a)

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna

Ø  läsa av termometern

Ø  läsa av och förstå linjediagram

Ø  rita linjediagram

Ø  räkna ut medelvärde

Ø  läsa av och förstå cirkeldiagram

Fredagen den 25 januari har vi prov på hela Matteborgen 5a.

 

Under veckorna 5-8 kommer vi arbeta med "Tal"

När du har arbetat med det här kapitlet ska du

Ø  veta att multiplikation och division går före addition och subtraktion i uppgifter som t.ex. 14 + 8 · 4

Ø  kunna räkna division med minnessiffror

Ø  förstå vad som menas med negativa tal

Ø  kunna jämföra och stor­leksordna negativa tal och positiva tal

Ø  Kunna byta ut frågetecknet mot rätt tal i t.ex. 10 – 5 =? + 2

 

Under veckorna 10-12 kommer vi arbeta med "Bråk"

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna

Ø  skriva en halv med olika bråk

Ø  jämföra och storleksordna bråk

Ø  räkna ut en viss del av ett antal t.ex. 2/3 av 18

Ø  skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som ett decimaltal

Fredagen den 22 mars har vi prov på kapitel 6-7.

 

Under veckorna 13-14 kommer vi arbeta med "Procent".

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna

Ø  att en hel är 100 %, en halv 50 % och att en fjärdedel är 25 %

Ø  avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna är

Ø  dela upp det hela, 100 %, i olika procentsatser

Ø  veta på hur många olika sätt du kan kombinera t.ex. två halsdukar och tre mössor

 

Under veckorna 15-18 kommer vi arbeta med "Decimaltal".

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna

Ø  avrunda decimaltal som 3,42 och 3,5 till närmaste heltal

Ø  addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal

Ø  avgöra om dina uträkningar är rimliga

Ø  avrunda summan på ett kvitto till närmaste hela kronor

 

Under veckorna 19-21 kommer vi arbeta med "Geometri".

När du har arbetat med det här kapitlet ska du

Ø  veta att en rät vinkel är 90°, en spetsig vinkel mindre än 90° och en trubbig vinkel större än 90°

Ø  veta hur många grader ett halvt varv och ett helt varv är

Ø  kunna mäta och rita vinklar med gradskiva

Ø  kunna räkna med vinkelsumman i en triangel

Ø  kunna rita symmetriaxlar och symmetriska bilder

Tisdagen den 4 juni har vi prov på kapitel 8-10.

 

Arbetssätt:

 • Genomgångar.
 • Gemensamma problemlösningar.
 • Enskilt arbete i matematikboken.
 • Diskussioner.

Underlag för bedömning:

 • Delaktighet under lektionerna.
 • Förmåga att redovisa sina tankar muntligt.
 • Resultat på diagnoser.
 • Resultat på prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6