👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen på vintern

Skapad 2019-01-07 15:55 i Stureskolan Hedemora
Ett arbete om den svenska naturen på vintern.
Grundskola 4 – 6 Biologi
Vi kommer att genom film, diskussioner, beskrivande texter samt bilder lära oss om hur naturen fungerar på vintern.

Innehåll

Syfte

Kunskapsmål

Kunskapsmål:

        Efter temat ska du:      

       

 • veta hur olika djur hittar mat på vintern. 
 • veta varför löven ändrar färg.
 • ge exempel på hur olika växter klarar vintern. 
 • kunna ge exempel på hur olika frön sprids.
 • kunna förklara varför en del fåglar flyttar.         

Hur sker bedömningen?

Vi bedömer eleverna under arbetets gång. Eleverna visar sina kunskaper när de diskuterar, reflekterar och skriver texter. I slutet av arbetet kollar eleverna av deras kunskaper med ett test som vi sedan diskuterar och går igenom tillsammans. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6