👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mekanismer

Skapad 2019-01-07 15:55 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 7 Teknik
Detta arbetsområde handlar om att ni ska bli bekanta med ämnet teknik. Ni kommer att få träna att följa och skriva instruktioner. Att få konstruera olika föremål och att förklara hur tekniska produkter fungerar och är uppbyggda

Innehåll

Vi kommer att arbeta med detta område i ca 8 veckor V.39-

Innehåll:

Vi kommer att ta upp följande :

 • Olika typer av instruktioner (följa och skriva egna)
 • De enkla maskinerna och hur de har påverkat teknikutvecklingen
 • Att beskriva olika tekniska produkter
 • Hur tekniken skiljer sig fån de andra noämnena

Upplägg:

Undervisningen kommer att ske på följande sätt:

 • Gemensamma genomgångar
 • Videoklipp
 • Diskussioner i hela klassen och i mindre grupper
 • Egna studier (läsa texter och arbeta med frågeställningar)
 • Konstruktionsuppgifter

Bedömning:

 • Under lektionerna
 • I tre konstruktions uppgifter
 • I ett avslutande test

 

Uppgifter

 • Vika Påse

 • Vika Ask

 • Vika loppa med instruktion

 • TK Beskriva en teknisk produkt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 9
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 9

Matriser

Tk
Mekanismer

behöver jobba vidare
okej
bra
super
Tekniska produkter
Att kunna beskriv hur tekniska produkter fungerar och är uppbyggda
Har svårt att förklara hur en produkt är uppbyggd och konstruerad
Kan beskriva enkelt hur en produkt är uppbyggd. Gör försök att använda sig av tekniska ord.
Kan beskriva hur en produkt är uppbyggd Använder sig av vissa tekniska ord i korrekt sammanhang
Beskriver med stor säkerhet hur tekniska produkter är uppbyggda och fungerar Använder sig i stor utsträckning av tekniska ord
Instruktioner
Kan följa olika typer av instruktioner
Har stora svårigheter att följa instruktioner
Kan följa enkla instruktioner både muntligt och skriftligt.
Kan följa flera olika typer av instruktioner Gör det relativt självständigt
Följer instruktioner mkt självständigt
Konstruktions uppgifter
Kan konstruera olika uppgifter
Kan inte få till en färdig produkt
Får till någon form av färdig produkt.
Får till produkter med ganska stor noggrannhet
Får till produkterna och de är mkt välutförda
Dokumentation
Kan beskriva och dokumentera konstruktions arbeten
Har svårigheter att visa vad man har gjort i texter, bilder eller muntligt
Kan visa enkelt hur man har tänkt med bilder, i skrift eller muntligt
Kan med bra struktur visa hur man har tänkt med både text, bilder och muntligt
Kan med mkt stor säkerhet och noggrannhet visa hur man har tänkt med hjälp av både bilder, text och muntligt