👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband Fässbergsskolan åk 8 vt 2019

Skapad 2019-01-07 16:05 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 8 Matematik
När du har arbetat med det här avsnittet ska du kunna: •rita koordinatsystem •ange koordinaterna för en punkt i ett koordinatsystem •beskriva proportionella samband med hjälp av diagram och formler •beskriva andra linjära samband •tolka olika typer av samband

Innehåll

Tidsperiod

Vecka 2-10 (med reservation för förändring)

Så här kommer vi att arbeta:

Uppgifter i boken (kapitel 4 - samband) och övningsstenciler (Classroom och kopierat material).

Diskussioner kring uppgifter och lösningar.

Vi fokuserar på kommunikation och resonemang.

 

Kunskapskrav och bedömning

Du kommer att bli bedömd på:

 • ditt deltagande i olika lektionsaktiviteter samt

 • din förmåga att föra diskussioner framåt

 • de kunskaper, förmågor och färdigheter du visar i dina beräkningar i häfte samt på skriftligt prov

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9