👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering Svenska vt -19

Skapad 2019-01-07 16:09 i Killebäckskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Innehåll

Grovplanering för Vt-19


Läromedel: Vi utgår från Bums 6, grundbok, men kommer även  kompletterar med Gleerups digitala läromedel och annat material.                   

Mer detaljerad planering läggs upp i Classroom.

 

Datum för de nationella proven i Svenska

B1+C1 - ti 5 feb, förmiddagen

B2+C2 - to 7 feb, förmiddagen

 

v 2 – 5 Olika typer av texter

Under de här veckorna får du lära dig vad sakprosa är. Vi kommer att arbeta med att skriva

- beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter.

- berättande texter och textbearbetning

 

V 6 -7 Lässtrategier

Inom det här området kommer du

- få bekanta dig med olika lässtrategier som du kan använda på alla sorters texter.

- lära dig förstå och tolka texter.

- använda ordlista/ordböcker.

Dessutom startar vi upp en läscirkel.

 

v 9 - 12  Språkets struktur

Under de här veckorna får du lära dig

- hur man bygger språket med satsdelar

- lär dig fler ordklasser

- lär dig skillnaden mellan mening och en sats.

- lär dig skillnaden mellan en huvudsats och en bisats.

 

v 13 - 17 Skriva och läsa faktatexter

Under de här veckorna får du träna dig på

- att använda olika lässtrategier

- att göra en faktatext

- hur du hittar och värderar dina källor.

 

v 18 - 21 Lust att läsa

Under de här veckorna får du

- träna läsförståelse och analys av olika sorters texter, gamla böcker och nya skrivna av svenska och utländska författare.

-lära dig vad en biografi, en myt, en klassiker, en miljöbeskrivning, ett bildspråk och parallellhandling är.

- lära känna några betydelsefulla barn- och ungdomsförfattare.

 

v 22-24 Berättande texter  

Under de här veckorna får du

- utveckla och lära dig ännu mer om hur du kan skriva texter som fångar och engagerar läsaren. 

 

 

 

Reservation för eventuella ändringar.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6