Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige åk 4

Skapad 2019-01-07 16:11 i Sörgärdets skola Älvkarleby
Planering för arbetsområdet Sverige
Grundskola 4 Geografi
I arbetsområdet om Sverige kommer du att få göra en "resa" runt om i landet och lära dig flera saker om vårt avlånga land. En av frågeställningarna kan vara: Var bor de flesta människorna och varför bor de just där? I ämnet geografi kommer du lära dig om naturen, naturtillgångar, att använda kartor samt flera geografiska ord och begrepp.

Innehåll

Sverige

Arbetssätt:
Vi kommer att titta på filmer, läsa faktatexter och studera kartor. Vi kommer ha gemensamma genomgångar och diskussioner. Du kommer också att få arbeta självständigt bl a genom att skriva och rita om olika områden i Sverige. Du kommer att göra ett eget arbete om ett av Sveriges landskap. Du kommer att få göra ett test på Sveriges landskap och även få besvara en del frågor som du har lärt dig om Sverige.

Du kommer träna följande förmågor:
Reflektera och värdera: Tänka kring vad du läst och välja vad som är viktigt.
Hantera information. Välja ut information och skapa texter eller berätta.
Kommunicera: Berätta, lyssna och skriva. Använda geografiska ord och begrepp.
Analysera: Jämföra olika delar av Sverige med hjälp av dina nya kunskaper.

Mål:
Du ska

- känna till vilka naturresurser vi har i Sverige.
- känna till det svenska natur- och kulturlandskapet. Processen bakom samt dess utmärkande drag och utbredning.
- kunna berätta om några av våra olika landskapstyper.
- kunna placera ut några landskap, några stora städer, öar, berg och vatten på kartan.
- känna till och kunna använda dig av kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler.
- kunna berätta om några likheter och skillnader när du jämför två landskap.
- kunna använda ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
- kunna berätta något om samerna.
- kunna lyssna vid genomgångar och vara aktiv i diskussioner.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Geografi Sverige åk 4

Sverige

Nivå 1
Nivå 2
.
Nivå 3
Naturresurser
Du kan några av de naturresurser vi har i Sverige.
Du kan några av våra naturresurser och på vilket sätt de är till nytta för oss.
Du kan nämna flera av våra naturresurser och kan detaljerat beskriva olika sätt vi har nytta av dem.
Namngeografi
Du kan placera ut ett fåtal landskap, städer, vatten i Sverige på kartan.
Du kan placera ett flertal landskap, städer och vatten på kartan.
Du har grundläggande kunskap om Sveriges namngeografi när det gäller landskap, städer och vatten på kartan.
Karta
Du vet att kartan är en förminskning av verkligheten.
Du kan använda kartan för att hitta städer, vatten etc.
Du kan använda kartan för att hitta de flesta städer, vatten etc.
Berätta om och jämföra landskap
Du kan berätta ett fåtal fakta om ett valfritt landskap och göra några få jämförelser med ett annat landskap.
Du kan berätta ett flertal fakta om ett landskap och göra några jämförelser med ett annan landskap.
Du kan berätta ett flertal fakta om ett landskap och göra flera jämförelser med ett eller flera andra landskap.
Berätta om samerna, deras kultur, var de bor och hur de lever
Du kan berätta något om samerna.
Du kan berätta om samerna, deras kultur, var de bor och hur de lever.
Du kan på ett utförligt sätt berätta om samerna, deras kultur, var de bor och hur de lever.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: