👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SM i Fågelholk

Skapad 2019-01-07 16:12 i Furulidsskolan Kungsbacka Förskola & Grundskola
Planering av arbetsområdet Fågelholk i slöjd på Furulidsskolan.
Grundskola 4 – 5 Slöjd
Här nedan beskrivs arbetsområdet SM i Fågelholk i slöjden på Furulidskolan. Vad vi kommer göra och hur du visar till lärande samt vilken tidsperiod som gäller.

Innehåll

Innehåll och arbetssätt

De som vill är med i tävlingen SM i fågelholk och skapar då en fågelholk enskilt eller i grupp. Du börjar med att planera och välja färg, form och eventuella detaljer på din fågelholk. Du skriver en skriftlig planering och ritar skisser. Därefter genomför du ditt arbete i samråd med dina arbetskamrater och din lärare. Du formger och framställer med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker. När du är du är färdig med ditt alster lägger du ut det på www.slojd.nu/slojda. Där skriver du också din utvärdering och reflekterar över dina val av färg och form. I slutet av varje lektion skriver du också i din slöjddagbok, där du reflekterar över vad du har gjort och lärt dig samt planerar vad du ska börja med nästa gång.

 Eleven visar sitt lärande genom att 

- presentera idéer för sin fågelholk, visa kreativitet (skapa, lösa problem).

- planera fågelholken, skissa, välja material, arbetsmetoder och verktyg, samt tänka på miljön.

- genomföra arbetet.

- följa instruktioner (muntliga, skriftliga).

- påverka sitt resultat under arbetets gång.

- ta egna initiativ, arbeta självständigt och i grupp och ta eget ansvar.

- utvärdera sina arbetsinsatser och det färdiga resultatet och dess uttryck.

- följa regler, rutiner och bidra till arbetsro och säkerhet.

Tidsplanering

Från nov, dec 2018 fram till 15 februari 2019, då alla bidrag senast ska skickas in till Naturskyddsföreningen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6