👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koordinatsystem och lägesmått, årskurs 6

Skapad 2019-01-07 16:38 i Olandsskolan Östhammar
Grundskola 6 Matematik
Vad menas med medelvärde, x-axel och y-axel? Vad är det för skillnad mellan en tabell och ett diagram samt vad menas med ett proportionellt samband?

Innehåll

 

Mål

När du har arbetat klart med området ska du kunna:

  • skriva koordinaterna för en punkt i ett koordinatsystem
  • rita ett koordinatsystem och sätta ut punkter
  • avläsa och fylla i en tabell som visar ett proportionellt samband
  • avläsa och rita ett diagram till ett proportionellt samband
  • bestämma typvärde på resultatet i en undersökning
  • bestämma medianen av resultatet i en undersökning
  • räkna ut medelvärdet av resultatet i en undersökning

Undervisning

  • genomgångar och diskussioner i helklass.
  • praktiska övningar.
  • enskilt arbete och arbete i par.

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur väl du når ovanstående mål. Bedömningen sker fortlöpande under arbetets gång och avslutas med ett skriftligt förhör. Tänk på att delta aktivt i diskussioner för att visa dina kunskaper.