👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och förändring

Skapad 2019-01-07 16:43 i Östra grundskolan Huddinge
Grundskola F – 9 Matematik
Under denna kurs kommer du att få lära dig mer om matematiska samband och förändringar. T.ex så får vi stifta bekantskap med hur det rätvinkliga koordinatsystemet föddes (Rene´Descartes) och att varje läge hos en punkt kan beskrivas med två tal som han kallad koordinater.

Innehåll

 

Syfte

Förmågor att träna

När vi är klara ska du kunna

Det här ska vi göra

Så här får du visa att du har lärt dig

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin egen förmåga att använda matematik i olika sammanhang

  

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • föra och följa matematiska begrepp
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om,
 • argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 


 • använda sambandet mellan andel, del och det hela för att lösa problem inom olika ämnesområden
 • använda förändringsfaktor till exempel vid upprepade förändringar
 • egenskaper hos olika slags funktioner
 • tolka och rita grafer
 • beskriva linjära funktioner matematiskt
 • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang
 • följande begrepp; procent,procentenhet
 • promille
 • förändringsfaktor
 • funktion
 • koordinatsystem
 • x-axel och y-axel
 • origo
 • koordinat
 • linjär funktion
 • värdetabell
 • graf
 • oberoende variabel
 • beroende variabel
 • riktningskoefficient
 • proportionalitet

 
 

 • enskilda räkneövningar
 • problemlösning
 • arbete med appar
 • teoretiska genomgångar
 • filmer
 • gruppövningar

 

 • Redovisning vid tavlan
 • inlämningsuppgifter
 • Prov
 • Uppgifter i unikum
 • Diagnoser
 • Uppgifter i classroom
 • Grupparbete
 • Muntliga diskussioner
 •  

Uppgifter

 • Vilka begrepp känner du till sedan tidigare?

 • Film

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9