Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivarskolan - Berättelse/Bussen Sv år 6 vt-19

Skapad 2019-01-07 18:29 i Torpskolan Lerum
Grundskola 6 Svenska
Vi ska nu arbeta med berättande text. Du ska få träna på att beskriva personer och miljöer, skriva repliker och även träna på att använda variation i språket. Arbetsområdet avslutas med att du ska få skriva en berättelse.

Innehåll

Undervisningen

Genomgångar och övningar; t. ex. dramaturgisk/berättar kurva-hur du bygger upp din berättelse samt gestaltningar och dialog.

Skrivuppgift

 

Skrivuppgiften

Du ska skriva en berättelse som utspelar sig på en buss. Berättelsen ska kunna läsas och passa för barn i din egen ålder. Försök att berätta så levande som möjligt och tänk på att använda skrivreglerna.

 

Berättelsen ska innehålla följande:

 • en  huvudperson (du kan ha två huvudpersoner om du önskar)
 • en till två oväntade händelser
 • ett samtal (dialog)
 • klimax och lösning på problemet
 • avslutning; gärna ett överraskande slut
 • en passande rubrik

 

Arbetsgång:

 • Planera din text med en tankekarta eller genom att skriva stödord.
 • Använd stödmallen (bifogad under fliken uppgifter)
 • Gå in i Google drive.
 • Öppna mappen för svenska
 • Starta ett nytt dokument. Döp dokumentet till Bussen.
 • Skriv din text.
 • Läs igenom din text.
 • Gör ändringar och förbättringar av texten.

 

Senast torsdagen den 24/1 v. 4 ska din text vara klar och lämnas in i uppgifter.

 

Bedömning:

Jag bedömer din text enligt matrisen "Berättande text"

 

Lycka till!

Uppgifter

 • Berättelse - Bussen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Berättande text

Helhetsbedömning

E
C
A
texten är begriplig
texten är relativt tydlig
texten är tydlig

Innehåll

E
C
A
innehåll och handling
begripligt innehåll enkel handling, räknar upp händelser
relativt tydligt innehåll utvecklad handling, återger händelser och förmedlar i viss mån upplevelser
tydligt innehåll välutvecklad handling, förmedlar upplevelser och utvecklar dessa
beskrivningar
enkla gestaltande beskrivningar
utvecklade gestaltande beskrivningar
välutvecklade gestaltande beskrivningar

Struktur

E
C
A
strukturen fungerar i huvudsak uppbyggnaden går att följa enkel textbindning berättarperspektivet fungerar i huvudsak
relativt väl fungerande struktur uppbyggnaden är tydlig varierad textbindning berättarperspektivet fungerar i relativt bra
väl fungerande struktur uppbyggnaden lyfter texten textbindningen skapar ett flöde väl fungerande berättarperspektiv

Språk

E
C
A
viss språklig variation viss variation i ordvalet meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt tempus används oftast korrekt
förhållandevis god språklig variation ordvalet är relativit varierat meningsbyggnaden är relativt korrekt och relativt varierad tempus används korrekt
god språklig variation ordvalet passar och höjer kvaliteten meningsbyggnaden är så gott som korrekt och varierad tempus används medvetet

Skrivregeler

E
C
A
stor och liten bokstav samt punkt används med viss säkerhet viss säkerhet i stavning
relativt få fel i användningen av skiljetecken relativt få stavfel
få fel i användningen av skiljetecken få stavfel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: