Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tro, hopp och Kärlek (Hinduism, Buddhism och andra livsåskådningar).

Skapad 2019-01-07 19:18 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Är buddhism ett levnadssätt en religion eller meditation? Vad är egentligen skillnaden på Hinduism och Buddhism? Vad är rätt? Vad avgör om en handling är god eller ond? Vem har rätt att döma andra? Detta är frågor som vi kommer att arbeta med under kommande veckor på So- lektionerna där vi ska fördjupa oss i religioner och moraliska frågor. Under vecka 9-15 kommer vi att fördjupa oss i världsreligionerna Hinduism och Buddhism, samt arbeta med begreppen etik och moral samt titta på andra typer av religiösa inriktningar. Vi kommer även hålla på med källkritik!

Innehåll

Syfte:

Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

 

Såhär kommer vi att arbeta:

Vi kommer att arbeta utifrån:

-genomgångar

-uppgifter och övningar

-filmer

-debatter

-diskussioner

-enskilda skriftliga uppgifter och prov. 

 

Såhär kommer du att bedömas:

Du bedöms utifrån kunskapskraven nedan, ditt deltagande, prov och enskilda uppgifter. 

 

Tidsplanering (preliminär):

V.9 Varför religion?

       Hinduism. 

       Källkritik 

V.10 Buddhism.

        Källkritik

V.11 Prov- Hinduism och Buddhism (kryss) ev grupp 1

V.12  Prov- Hinduism och Buddhism (kryss) ev  Grupp 2

        Även uppstart etik och moral. 

V.13 Lov

v.14 Etik och moral Debatt utifrån etiska modeller

V.15 Skriftlig uppgift etik och moral. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
  Re  7-9
 • Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 9
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 9
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: