Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dramatisering av Lejonkungen på engelska

Skapad 2019-01-07 19:19 i Grimstaskolan Stockholm Grundskolor
Eleverna skriver i grupp ett manus på engelska utifrån en tillrättalagd text med många repliker från filmen. Varje grupp ansvarar för en tredjedel av berättelsen och spelar upp den för kamrater eller också spelas varje grupp in. Att lära sig repliker utantill innebär att osäkra elever vet exakt vad de ska säga och hur de ska säga dem. Mer säkra elever kan ta ett större ansvar. Själva redovisningsformen tillåter att mer kreativa elever kan ta plats och visa sig duktiga.
Grundskola 7 – 8 Engelska
Att spela teater, att gå in i en roll är ett utmärkt och förhoppningsvis roligt sätt att lära sig engelska. Du och din grupp kommer att dramatisera en tredjedel av filmen Lejonkungen och er framställning kommer att spelas in. Vilken av karaktärerna kommer du att vara?

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi ska dramatisera filmen Lejonkungen på engelska där varje grupp ansvarar för att spela upp en tredjedel av berättelsen. 

Hur ska vi arbeta?

Vi såg filmen i december och nu ska vi arbeta utifrån en text som vi ska lyssna på och läsa tillsammans. Du och din grupp ska tillsammans skriva ett manus med hjälp av repliker som finns i texten men även lägga till egna påhittade repliker så att tittarna förstår vem det är som pratar och var scenerna utspelar sig. 

Vad ska du lära dig?

 • Nya ord  och fraser
 • Kunna uttala och säga repliker 
 • Se nedan

Hur ska du visa att du lärt dig?

Du kommer att få visa att du har förstått nya ord och fraser. Du kommer att få visa att du har lärt dig dina repliker utantill och kunna säga dem med ett begripligt uttal.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9

Matriser

En
Kunskapskrav Engelska dramatisering åk 7-9

Förmåga att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

E
C
A
Förstå tal
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Förstå skrift
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

Förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

E
C
A
Formulera sig i tal
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Formulera sig i skrift
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: