Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår kropp och vår hälsa

Skapad 2019-01-07 20:52 i Brattåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Biologi Kemi Fysik
Du kommer under några veckor få arbeta med kropp och hälsa inom ämnet NO. Vi kommer att prata om betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra. Du kommer även att få lära dig om våra yttre och inre kroppsdelar, deras funktion, puberteten och våra sinnen.

Innehåll

Tid

Under vårterminen 2019.

Syfte - vilka förmågor ska tränas?

Du ska utveckla dina kunskaper om väder. Vi ska träna förmågorna:

 • använda kunskaper i biologi, fysik och kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, fysik och kemi
 • använda biologins, fysikens och kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Konkretiserade mål:

 • Hur vår hälsa påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel.
 • Känna till några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
 • Känna till lite om puberteten, sexualitet och hur ett barn blir till
 • Ta ställning i frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
 • Göra enkla fältstudier och experiment om kropp och hälsa med planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentera våra undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Tolka och granska den information om kroppen som vi hittat till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
 • Veta hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
 • Veta hur ljuset breder ut sig från vanliga ljuskällor och hur ljus uppfattas av ögat.
 • Veta vad maten innehåller och vad näringsämnena har för betydelse för vår hälsa.

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att:

 • Ta reda på hur sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel påverkar vår hälsa.
 • Söka fakta om vanliga sjukdomar och vad vi kan göra för att hålla oss friska och för att bli friska om vi är sjuka
 • Diskutera och lära oss om puberteten, sexualitet och hur ett barn blir till
 • Diskutera frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar
 • Göra enkla fältstudier och experiment om kropp och hälsa med planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentera våra undersökningar på olika sätt.
 • Läsa skönlitteratur och faktatexter samt se filmer, som handlar om människokroppen.
 • Diskutera, tolka och granska den information vi fått.
 • Ta reda på hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
 • Ta reda på hur ljus breder ut sig och uppfattas av ögat
 • Lära oss vad maten innehåller
 • Diskutera vad mat och näringsämnen betyder för vår hälsa
 • Skriva faktatexter om kroppen
 • Se på bilder om kroppen och måla egna bilder

Du visar att du kan:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Vara delaktig i samtal och diskussioner om kropp och hälsa.
 • Kunna namnge och placera vanliga organ, både yttre och inre organ
 • Veta vad några viktiga organ i kroppen har för uppgift som hjärna, hjärta, nerver etc.
 • Namnge och känna till de fem sinnena
 • Känna till några vanliga sjukdomar och hur man behandlar dem
 • Känna till vad maten innehåller
 • Vara delaktig och kunna samarbeta i enkla undersökningar och experiment om kroppen
 • Kunna dokumentera enkla undersökningar och experiment
 • Kunna delge dina tankar och kunskaper om kropp och hälsa samt lyssna på och ta del av andras
 • Känna till och kunna ge exempel på vad som påverkar vår hälsa som motion, kost, sömn och sociala relationer

Utvärdering:

Vi utvärderar arbetet muntligt kontinuerligt under arbetets gång. Området avslutas med en egen sammanfattning och utvärdering samt ett prov / diagnos på de viktigaste målen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: