Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen på vintern

Skapad 2019-01-07 21:38 i Aspenässkolan Lerum
Vi arbetar med området "Naturen på vintern". Det händer många saker i naturen när det blir vinter. Men vad är det som händer och varför? (Koll på NO år 4)
Grundskola 4 Biologi
Vad händer i naturen på vintern?

Hur kan djuren hålla sig varma i kylan?

Hur klarar växterna vintern?

Hur hittar djuren mat på vintern?

Detta och en hel del annat ska du få arbeta med i det här arbetsområdet.

Innehåll

Syfte/mål med tema

Målet med arbetsområdet är att du ska:
* kunna namnet på arter i närmiljön
* kunna förklara vad som menas med dvala och veta några djur som ligger i dvala
* kunna ge exempel på hur växterna kan klara vintern
* kunna ge exempel stannfåglar och flyttfåglar
* kunna förklara hur djuren klarar sig på vintern
* kunna förklara varför vissa fåglar flyttar och varför vissa stannar

Det här ska vi bedöma:

Du ska visa att du...

 •  kan namnen på några arter i närmiljön.
 •  kan berätta något om vad som händer i naturen på vintern
 •  kan berätta hur växterna klarar sig
 •  kan berätta hur djuren hittar mat och kan hålla sig varma i kylan
 •  kan berätta vad det är för skillnad mellan flytt- och stannfåglar
 •  har förståelse för och kan beskriva olika naturvetenskapliga begrepp som vinterståndare, dvala, gryt, stannfågel, ide, energi.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Naturen på vintern

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begreppsförståelse
Du kan namnet på några växter och djur som stannar kvar i vårt land på vintern.
Du kan namnet på några växter och djur som stannar kvar i vårt land under vintern och också förklara varför.
Du kan namnet på några växter och djur som stannar kvar i vårt land under vintern och ge en utvecklad förklaring och visa på saker som påverkar att de stannar kvar i vårt land.
Analysförmåga
Du kan enkelt beskriva orsaker och konsekvenser för djur och växter under vintern.
Du kan utvecklat beskriva orsaker och konsekvenser för djur och växter under vintern och göra jämförelser mellan minst 2 djur.
Du kan välutvecklat beskriva orsaker och konsekvenser för djur och växter under vintern och göra jämförelser mellan minst 2 djur men även växter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: