Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmanalys

Skapad 2019-01-07 22:25 i Alléskolan Lerum
Grundskola 9 Svenska
Under några veckor ska vi syssla med film som berättarform och fördjupa oss i några olika sätt att analysera film.

Innehåll

Syftet med filmanalys är att använda filmen som ett analyserbart textbegrepp. Du ska få kunskap i att förstå och tolka filmens dramaturgi och berättarkomponenter med hjälp av olika analysverktyg och målet är att du ska kunna använda dessa verktyg för att kunna förstå och tolka film.

Film är ett medium som alla kommer i kontakt med och därför är en djupare förståelse bra. Att mer noggrant se till filmens innehåll och uppbyggnad ger oss djupare förståelse av hur filmskapare använder sig av berättartekniska knep för att påverka våra känslor. Film eller berättelser över lag gör oss mer empatiska (vi kan känna med andra människor).

Arbetets upplägg

- Genomgång av filmers uppbyggnad och komposition.

- Vi ser filmen "John Hron" och analyserar den tillsammans.

- Vi ser kortfilmen "Att döda ett barn" och ni analyserar den i era lärpar.

- Ni ser en film som ni själva väljer, analyserar den och presenterar den skriftligt eller muntligt. (Se nedan)

 

 

Enskild uppgift

Välj en film som du vill anaylsera. (Gärna en spelfilm, men en reportagefilm eller dokumentärfilm går också bra.) Fundera över hur du vill presentera – muntligt eller skriftligt?

Under tiden du tittar antecknar du följande:

- Hur inleds filmen? Är det något särskilt som väcker intresse eller nyfikenhet? Hur är huvudpersonens situation i inledningen?

- Vem är protagonist? Vem är antagonist?

- Vilka andra karaktärer är viktiga i filmen? Hur är deras relation till huvudpersonen och vad får du reda på om dem?

- I vilken miljö utspelar sig filmen? (landsbygd, småstad, storstad, dåtid, nutid, framtid eller kanske i en fantasivärld?) Gör valet av plats att det blir en särskild stämning i filmen?

- Vilken är filmens huvudkonflikt eller problem? (vändpunkt 1)

- Hur får konflikten en lösning? (vändpunkt 2)

- Beskriv några filmiska grepp som används (vad vi ser, hur vi ser och vad vi hör).

När du har tittat klart antecknar du följande:

- Vilka känslor väcker filmen hos dig?

- Beskriv filmens budskap, tema och motiv.

- Skriv en kort resumé (= sammanfattning)

 

 

Använd sen dessa anteckningar när du skriver din analys. (Använd mallen i classroom.)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9
 • Texter i digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: