Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Från Big bang till järnålderns slut"

Skapad 2019-01-07 22:26 i Allerums skola Helsingborg
Vi kommer att jobba med perioden Urtiden från det att jorden skapades till förmänniskan Lucy.
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Vi kommer under v 2 att starta upp vårens stora so-tema "Från Big bang till järnålderns slut". Vi kommer att börja för 4,6 miljarder år sedan när jorden skapades, det första livet i havet, kräldjuren, däggdjuren, dinosaurierna, istiden och vidare till de första människorna, sten-, brons- och slutligen järnåldern många år senare!

Innehåll

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

Du ska:

 • Känna till att det första livet på jorden började i vattnet
 • Känna till utvecklingen från liv i vatten till livet på land
 • Känna till några djur som levde under urtiden, t ex trilobiter och dinosaurier
 • Känna till däggdjurens utveckling
 • Känna till istiden och dess påverkan på hur landskapet ser ut idag
 • Känna till människans uppkomst
 • Känna till hur människans utveckling och  levnadsvillkor sett ut och förändrats under sten-, brons, och järnåldern
 • Skapa text där ord och bild samspelar
 • Kunna skriva en faktatext
 • Kunna göra en tankekarta

Undervisning

Du kommer att:

 • Ha muntliga genomgångar,samtal och diskussioner
 • Läsa faktatexter
 • Se film
 • Skapa en egen faktatext där bild och text samspelar
 • Göra en tankekarta utifrån en faktatext 

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • Att du känner till och enkelt kan redogöra för hur det första livet på jorden började i vattnet
 • Att du känner till och kan namnge några djur som levde under urtiden, t ex trilobiter och dinosaurier
 • Att du känner till och enkelt kan redogöra för däggdjurens utveckling
 • Att du känner till iden senaste istiden och hur den påverkar vårt landskap
 • Att du känner till något om människans utveckling och levnadsvillkor under sten-, brons-, och järnåldern
 • Att du kan skapa text där ord och bild samspelar
 • Att du kan skriva faktatexter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: