👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rytmik och musikteori

Skapad 2019-01-08 00:09 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Musik
I detta arbetsområde kommer vi gå igenom grundläggande musikteori samt öva på olika rytmer på gitarr och trummor. Vi kommer även öva sång och trummor i ensembleformat.

Innehåll

Planering Musik avsnitt:  

1. Visa lärande
Eleven kommer kunna visa sitt lärande genom att vara aktiv på lektionerna, göra läxförhöret samt visa sina kunskaper genom att spela tillsammans i ensembleformat. 

 

2. Mål och bedömning
Målet med kursen är att eleven ska kunna grundläggande musikteori samt kunna öka på sina musikkunskaper med att sjunga och spela trummor i en ensemble. 

 

3. Undervisning
Första delen, musikteori i klassrum, kommer ske via föreläsningar, youtube-klipp, instuderingsfrågor samt ett avslutande läxförhör.
Andra delen, spela i grupp med sång och trummor, kommer ske i musiksalen. Eleven kommer öva enskilt, i små grupper samt spela tillsammans i ensemble. 

Uppgifter

  • Häfte, instuderingsfrågor och länksamling OCH INSTRUKTIONSVIDEOR

  • Instuderingsfrågor, länkar och övningshäfte

  • Waves -instruktionsvideo

  • Reflektion över lärandet samt önskemål om instrument och bandmedlemmar på kommande arbetsområde

  • reflektionsuppgift på ensemblespel

  • Två reflektionsfrågor samt önskemål om instrument och grupp

  • Reflektion över arbetsområdet samt önskan om instrument och bandmedlemmar

  • Reflektion över arbetsområdet samt önskan om instrument och bandmedlemmar

Matriser

Mu
Musikteori samt spela i grupp med sång och trummor

Rubrik 1

F
E
C
A
Ny nivå
Slagverksspel
Rytminstrument och trumset.
Eleven kan spela enkla slagverksstämmor med viss tajming.
Eleven kan spela enkla slagverksstämmor med relativt god tajming.
Eleven kan spela enkla slagverksstämmor med god tajming.
Ackordspel på gitarr och piano.
Eleven har inte visat att han/hon kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byta ackord med visst flyt.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med gott flyt.
Spela tillsammans
Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Musikalisk utveckling
Eleven kan ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan ge väl utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Musikaliskt uttryck
Presentation av sång och/eller spel.
Eleven sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passade karaktär. Eleven kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
Eleven sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passade karaktär. Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
Eleven sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passade karaktär. Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.