Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BÅ Ma år 8 vt19 - ALGEBRA - vecka 2-7

Skapad 2019-01-08 08:08 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 8 Matematik
Ordet algebra är arabiskt. Det betyder ”återförening” eller ”koppling” och kallas ibland lite slarvigt för bokstavsräkning. Enkelt sagt kan vi säga att vi använder bokstäver istället för tal för att kunna skriva en uträkning eller ett uttryck för att vi inte känner till alla tal. Algebra och algebraiska ekvationer används bland annat när vi löser problem och jobbar med formler. Varje dag används algebra utan att det märks eller att alla tänker på det. När vi konstruerar och bygger vägar, byggnader, flygplan, beräknar hastigheter o s v använder vi oss av algebra.

Innehåll

Syfte

Aktuellt område ska bidra till att du utvecklar ytterligare kunskaper om matematik och matematikens användning. Det ska också bidra till att du ökar din tilltro till din egna förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Du ska också få mer kunskap för att kunna lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.

Mål - kursplan

 • Förstå innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer
 • Använda algebraiska uttryck, formler och ekvationer i relevanta situationer 
 • Hantera metoder för ekvationslösning
 • Förstå hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt
 • Använda lämpliga strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder

Ansvar och inflytande

Under lektionerna kommer vi till stor del att arbeta med gemensamma genomgångar samt beräkningsuppgifter och aktiviteter. Det är viktigt att ligga i fas med tidsplaneringen! Om du är sjuk eller ledig måste du ta ett eget ansvar för att ligga i fas.

Kom till lektionerna väl förberedd genom att ha gjort hemuppgifter, så som räkneuppgifter och filmtittande, samt ha med dig eventuella frågeställningar som dykt upp. Tänk på att matematik är mängdträning, vilket innebär räkna, räkna och åter räkna! Oavsett om du behöver träna eller vill utmana/utveckla dig, så behöver du göra matematik utöver de tre lektionerna i veckan. Detta innebär att räkna matte på hemmaplan. Det är eget ansvar som gäller upptill mitt stöd och min hjälp, för ju mer tränad och förberedd du är, desto bättre kommer matten att kännas.

Utöver ma-lektionerna har du både Mattestuga, Elevens val och Studiestödstid att tillgå ;-)

Genomförande

Under detta avsnitt använder vi oss av följande moment:

 • Planering
 • Lärarledda genomgångar/diskussioner
 • Gruppaktiviteter/Diskussionsuppgifter
 • Filmklipp
 • Träningsuppgifter i matematikboken, MatteAppen, övningsblad m.m 
 • Boken finns inläst på inläsningstjänst, ILT

Du har tre alternativ att välja på när det kommer till uppgifter;

 1. Övningsblad + nivå 1 i ma-boken (basic)
 2. Nivå 1 och 2 i ma-boken (basic+)
 3. Nivå 2 och 3 i ma-boken (basic+ + utmaning)

Känns inte materialet som finns att tillgå rätt för dig? För svårt? För lätt? Inte tillräcklig mängd? Påtala detta till mig så fixar jag material enligt dina önskemål. 

Bedömning

Under detta arbetsområde kommer dina kunskaper att bedömas utifrån:

 • ett aktivt deltagande i samtal, diskussioner och aktiviteter på lektioner
 • två enskilda bedömningstillfälle under vecka 7, ______________ och _______________

Del 1: begrepp + resonemang

Del 2: metod + problemlösning

Del 1 + del 2 : kommunikation

 

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga inom följande kunskapskrav:

Bedömning del 1

Begrepp
Du har kunskaper om de matematiska begreppen samt kan använda och förklara matematiska begrepp samt se samband mellan begrepp.

algebra mönster aritmetisk talföljd geometrisk talföljd formel numeriskt uttryck algebraiskt uttryck variabel förenkla likhetekvation obekant prövning 

(se Begreppslista s. 84 i matteboken)

 

Träna begrepp:

□ http://webbapp.liber.se/matematikboken-x/#/4-algebra-och-monster

□ http://webbapp.liber.se/matematikboken-y/#/3-algebra-monster

 

Resonemang
Du kan 
förklara, resonera och motivera tillvägagångssätt och olika lösningsförslag samt om resultaten är rimliga i förhållande till frågeställningen med hjälp av matematiska begrepp och metoder. Du kan använda matematiska uttrycksformer för att samtala, resonera, motivera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.  

 

Bedömning del 2

Metod
Du kan välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom områdena:

* Vecka 2

□ 2.1 - Mönster

 

* Vecka 3

□ 2.2 - Mönster och formler

□ 2.3 - Uttryck med parenteser

 

* Vecka 4

□ 2.4 - Multiplikation med parentes

 

* Vecka 5

□ 2.5 - Ekvationer

□ 2.6 - Mer om ekvationer

 

* Vecka 6

□ 2.7 - Problemlösning med ekvationer

□ Begreppstest

□ Kapiteltest

□ Basläger/Hög höjd

 

* Vecka 7

□ Förbereda inför bedömningstillfällena

 

OBS! Tänk på att ha koll på tidigare områden.

 

Problemlösning
Du kan lösa olika problem med hjälp av matematik samt värdera och motivera valda strategier och metoder. Du kan även använda flera olika metoder för att lösa ett och samma problem (alternativa tillvägagångssätt).

 

Bedömning del 1 + del 2

Kommunikation
Du kan använda matematiska uttrycksformer för att samtala, resonera, motivera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Du kan redogöra för ditt sätt att lösa uppgiften och i den skriftliga redovisningen använder du matematiska uttryck som passar ihop med situationen och målet.

 

FILMLISTA:

Mönster

□ Mönster och uttryck: https://www.youtube.com/watch?v=dFV_yOCRJ0s

□ Mönster och uttryck, del 1: https://www.youtube.com/watch?v=SgHNaW2dr7o

□ Mönster och uttryck, del 2: https://www.youtube.com/watch?v=dEfuYAol8N4

□ Talföljder och mönster: https://www.youtube.com/watch?v=AU-uHKaKG74

□ Mera mönster: https://www.youtube.com/watch?v=xjYurywHu1M&t=940s

 

Uttryck med parenteser 

□ Uttryck med variabler: https://www.youtube.com/watch?v=BUdOMdWz1Oo&list=PLC0uA88O8pF8_Tum1ZNkqz9S-F9Ns0x3p

□ Uttryck med parenteser: https://www.youtube.com/watch?v=pRZuBlsjCwI&index=2&list=PLC0uA88O8pF8_Tum1ZNkqz9S-F9Ns0x3p

□ Förenkla uttryck med parenteser: https://www.youtube.com/watch?v=NqwXGszDTd8

□ Uttryck med parenteser: https://www.youtube.com/watch?v=pRZuBlsjCwI

 

Multiplikation med parentes

□ Multiplicera med parenteser: https://www.youtube.com/watch?v=ncSRkqnCphM

 

Ekvationer

□ Ekvationslösning: https://www.youtube.com/watch?v=dfhQuMnUBpo

□ Prövning: https://www.youtube.com/watch?v=UnnKkyOr57Q&index=5&list=PLC0uA88O8pF8_Tum1ZNkqz9S-F9Ns0x3p

 

Ekvationer med parentes: https://www.youtube.com/watch?v=u6mNFjndOyA

□ Ekvationer med x i båda leden: https://www.youtube.com/watch?v=j-s_VTKDyEA

 

Problemlösning med ekvationer

□ Problemlösning m h a ekvationer:https://www.youtube.com/watch?v=yFrc6mxt7RA&t=11s

□ Lös m h a ekvationer: https://www.youtube.com/watch?v=BKgN3W-HyFU

 

Matriser

Ma
Matematik

Del 1 - begrepp och resonemang

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 2,5
Nivå 3
Nivå 3,5
Nivå 4
Begrepp (B)
Kunskaper om de matematiska begreppen samt att använda och förklara matematiska begrepp och se samband mellan begreppen inom både det berörda arbetsområdet samt andra områden
Du visar inte på tillräckliga baskunskaper om de matematiska begreppen inom detta arbetsområde.
Du har baskunskaper om matematiska begrepp inom detta arbetsområde och visar det genom att du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer du känner väl till.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp inom detta arbetsområde och visar det genom att du använder dem på ett bra sätt i situationer du känner väl.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp inom detta arbetsområde och visar det genom att du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer på ett effektivt sätt. Samt att du kan se samband mellan olika matematiska begrepp och att du beskriver begrepp med ett korrekt matematiskt språk
Resonemang (R)
Resonemang om rimlighet i svar/lösningar samt förmågan om att resonera/motivera
Du visar inte om du kan bedöma om svaret är rimligt i förhållande till problemet/uppgiften samt visar inte din kunskap i att motivera/förklara varför det är rimligt eller inte.
Ditt resonemang/din motivering är knaper, saknar viss information
Ditt resonemang/din motivering är tydlig och matematisk.
Ditt resonemang/din motivering är utvecklad och matematiskt bevisande.

Del 2 - metod och problemlösning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 2,5
Nivå 3
Nivå 3,5
Nivå 4
Metod (M)
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du visar inte på förmågan att göra uträkningar, lösa rutinuppgifter och välja passande metod.
Du kan göra uträkningar och lösa rutinuppgifter på ett ganska bra sätt samt att du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar på ett bra sätt samt att du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna. Du kan även lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Du kan göra uträkningar på ett mycket bra sätt samt att du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna. Du kan även lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Problemlösning (P)
Lösa givna problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Du visar inte förmågan att ta dig an ett matematiskt problem.
Du kan på ett ganska bra sätt lösa olika matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen.
Du kan på ett bra sätt lösa olika matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa olika matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder/strategier som passar mycket bra för att lösa problemen.

Del 1 + 2 - kommunikation

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 2,5
Nivå 3
Nivå 3,5
Nivå 4
Kommunikation (K)
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala, resonera, motivera och redogöra för frågeställningar, metoder, beräkningar och slutsatser
Du visar inte förmågan att redogöra för ditt sätt att lösa uppgiften. Skriftlig redovisning saknas eller är svår att följa då flera steg i lösningen saknas.
Du kan redogöra för ditt sätt att lösa uppgiften på ett ganska bra sätt. Den skriftliga redovisningen går att följa, men saknar vissa steg i lösningen. Du använder begrepp, bilder, tabeller och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen och målet.
Du kan redogöra för ditt sätt att lösa uppgiften på ett bra sätt. Den skriftliga redovisningen innehåller alla steg i lösningen och går att följa. Du använder begrepp, bilder, tabeller och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen och målet.
Du kan redogöra för ditt sätt att lösa uppgiften på ett mycket bra sätt. Den skriftliga redovisningen är tydlig och strukturerad och alla steg i lösningen förklaras. Du använder begrepp, bilder, tabeller och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen och målet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: