Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division vt 2019

Skapad 2019-01-08 08:19 i Fajansskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 1 – 9 Matematik
I det här arbetsområdet kommer vi arbeta med multiplikation och division. Du kommer få använda sambandet mellan multiplikation och addition samt sambandet mellan division och multiplikation. Du kommer också träna på multiplikationstabellerna upp till 10 x 10 och att beräkna division och multiplikation med stora tal.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I undervisningen kommer du ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar
 • lösa rutinuppgifter med räknesätten multiplikation och division

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • använda multiplikations- och divisionstabellerna
 • beräkna uppgifter med multiplikation och division

Jag bedömer dig genom att:

 • lyssna på dig när du redovisar
 • läsa igenom dina skriftliga beräkningar

Undervisning och arbetsformer

För att nå målen arbetar vi med:

 • genomgångar
 • att rita och använda bilder
 • praktiskt material
 • att spela spel
 • att samtala och förklara tillsammans i helklass, halvklass och mindre grupper
 • iPadsappar, till exempel NOMP och ShowMe
 • hemsidorna, elevspel.se och skolplus.se
 • att se instruktionsfilmer
 • att träna på muntliga och skriftliga matteuppgifter ur bland annat matteboken Prima Formula 4

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: