👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och luft - Koll på NO

Skapad 2019-01-08 08:27 i Björkbergsskolan Hudiksvall
En pedagogisk planering för kap 5 Koll på NO årskurs 4
Grundskola 4 Biologi Kemi
Vi lär oss om vattnet på vår planet, atomer, molekyler, vattnetsformer, kretsloppet, vattenrening och luftens olika gaser.

Innehåll

Syfte

Genom diskussioner, experiment, litteratur och pedagogiska filmer skall eleven förstå grunderna för vattnets och luftens egenskaper. 

Centrala innehåll

Konkreta mål

 • Veta vad en vattenmolekyl består av
 • Känna till vattnets olika former
 • Kunna beskriva vattnets kretslopp
 • Veta att vissa ämnen kan lösas i vatten
 • Kunna berätta om var vattnet i kranen kommer ifrån
 • Berätta om hur vi renar vårt avloppsvatten
 • Veta något om hur människan kan påverka vatten och luft
 • Veta vad luft är

Undervisning

Vi kommer att ha en varierad undervisning där den praktiska undervisningen kopplas samman med den teoretiska.  Denna koppling kommer att ske genom att läsa litteratur, göra experiment, ha gruppdiskussioner och använda oss av pedagogiska filmer.


Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att:

- beskriva vattnets uppbyggnad, kunskap om några egenskaper hos vattnet och vattnets kretslopp. Du visar detta genom att vara aktiv på lektionerna både i diskussioner och när vi gör experiment. 

- beskriva luftens egenskaper och hur föroreningar i vatten och luften påverkar livet på jorden. Du visar att du utvecklat förmågan genom att vara aktiv i att diskutera och förklara var föroreningarna kommer ifrån och varför vi bör vara försiktiga med föroreningar i både sjöar och i luften.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6