👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Short stories

Skapad 2019-01-08 08:38 i Björndammens skola F-6 Partille
Att kommunicera på engelskan är det viktigaste på engelskalektionerna. Genom att lyssna till inspelningar, läsa texter, samtala om texterna, dramatisera, sjunga och skriva egna texter som du muntligt redovisar, ges möjlighet att tala mycket engelska i klassrummet.
Grundskola 5 Engelska
Vi kommer att arbeta med korta berättelser på engelska.

Innehåll

Syfte
Arbetet syftar till att utveckla följande förmågor:

-formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

-förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

Centralt innehåll
För att utveckla ovanstående förmågor tar vi hjälp av följande centrala innehåll:

-Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

-Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

-Sånger, sagor och dikter.

-Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Kunskapskrav
Efter arbetsområdets slut ska du visa:

-Att du  kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

-Din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet..

-I muntlig och skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med korta berättelser på engelska genom att lyssna, läsa, skriva och dramatisera. Vi kommer att utgå ifrån den digitala resursen, British council, som tillhandahåller texter med tillhörande filmer etc.

Bedömning

Bedömningsformer:

- skriftlig produktion (skriva en egen kort historia)

- läsförståelse ( i enkel form redogöra för och kommentera innehållet av en kort historia, skriftligt såväl som muntligt).