Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FYSIK VT 2019

Skapad 2019-01-08 08:39 i Svanberga skola Norrtälje
Grundskola 4 – 6 Fysik
Fysik

Innehåll

Tidsperiod

 • 8 veckor 

Förmågor

 • Analytiska förmågan

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • Astronomi (världsbilder, solsystemet, planeter och rörelser)
 • Tidmätare(från solur till atomur)
 • kraft och rörelse (gravitationskraft, friktionskraft, tyngdpunkt)
 • Ljudet och ljusets egenskaper
 • Dokumentera undersökningar

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

     Formativ

 • Delta aktivt under genomförande av experiment (hypotes, pröva/ompröva, jämför dina resultat med andra).
 • Delta aktivt under diskussioner i helklass eller i mindre grupp.

     Summativ

 • Svara på frågor som är kopplade till de olika arbetsområdena (faktafilmer, faktaböcker m.m).

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Delta aktivt under genomförande av experiment (hypotes, pröva/ompröva, jämför dina resultat med andra).
 • Delta aktivt under diskussioner i helklass eller i mindre grupp.
 • Svara på frågor som är kopplade till de olika arbetsområdena (faktafilmer, faktaböcker m.m.).

Matriser

Fy
Fysik

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Fysik
Astronomi
Du behöver träna vidare på att ge exempel på hur himlakroppar rör sig.
Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Dessutom förklarar eleven och visar på samband kring himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för utvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Dessutom förklarar eleven och visar på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Fysik
fysikens begrepp
Du behöver träna vidare på att använda fysikens begrepp.
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Fysik
Ljudet och ljusets egenskaper Kraft och rörelse
Du behöver lära dig mera om ljudets egenskaper.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Fysik
Dokumentationer av undersökningar
Du behöver träna vidare på att göra enkla dokumentationer.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: