👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild år 4-6 Björkbergsskolan

Skapad 2019-01-08 08:43 i Björkbergsskolan Hudiksvall
Grundskola 4 – 6 Bild
Använd din kreativitet och skaparglädje i ämnet bild. Bara fantasin sätter gränser! Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Undervisningen i bild ska syfta till att du utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Du ska framställa och presentera egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Du ska ta egna initiativ och arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt. Du kommer att få dokumentera och reflektera kring hur ditt arbete går/har gått. Undervisningen ska ge dig erfarenheter av kultur som, film, foto, design, konst, arkitektur och olika miljöer.

Innehåll

Bild

Mål enligt Lgr-11

Du ska utveckla din förmåga att

  • skapa berättande och informativa bilder utifrån egna upplevelser och erfarenheter
  • skapa bilder med hjälp av olika metoder, material och uttrycksformer
  • analysera bilder och dra slutsatser
  • presentera och berätta om dina bilder

Du ska kunna

  • framställa olika bilder
  • använda olika tekniker och material
  • använda färdiga bilder
  • presentera bilder och utvärdera
  • samtala om olika bilder

Undervisningen

Vi berättar och analyserar olika bilder. Vi skapar bilder med olika tekniker och material. Vi använder bilder när vi presenterar arbeten i våra olika teman. Vi använder bildprogram i datorn, fotograferar och skapar collage.

Vi bedömer din förmåga

att framställa bilder

att använda olika tekniker och material

att samtala om bilder

att analysera och tolka bilder