👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendom

Skapad 2019-01-08 08:46 i Emanuelskolan Sjöbo
Kunskapskrav religion
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Många tänker nog på staten Israel då de hör talas om judendom, men där lever endast omkring en tredjedel av världens judar. Trots att judendomen är den minsta av de fem världsreligionerna bor det judar över hela världen. Det beror till stora delar på judendomens långa och dramatiska historia. Nu ska du få lära dig om både om religionen och om judarnas historia. Häng med!!

Innehåll

Konkreta mål Judendom

Hur påverkar religionen judars liv?

Hur har judendomen bevarats och förändrats genom sin historia?

Känna till på vilka sätt judendomen skiljer sig från övriga världsreligioner som du läste om på mellanstadiet

Känna till olika grupper inom judendomen

Känna till hur har judendomen och samhället påverkat varandra under mer än 2 000 år?

Känna till judendomens centrala tankegångar, riter och symboler

Söka information om judendomen och dess olika riktningar värdera källornas relevans och trovädighet.
Hur ska vi lära
Vi lär oss med hjälp av genomgångar med bildstöd, vi arbetar med strukturerade lektionsplaneringen som visar hur vi ska ta oss an texter och uppgifter i läromedlet. Vi diskuterar de uppgifter vi arbetat med i helklass och grupper. Vi bestämmer tillsammans när vi ska ha våra bedömningstillfällen, vi kan få hjälp med uppläst text och utökad tid när vi har dessa bedömningar. Du får i god tid ut instuderingsuppgifter så att du vet vad du ska kunna och vad som bedöms.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Judendom - en världsreligion

Nivå 0
Når ej målen för arbetsområdet
Nivå 1
Godtagbar nivå
Nivå 2
God nivå
Ny nivå 3
Utvecklad nivå
Aspekt 1
Ha kunskaper om och beskriva världsreligionerna
Eleven har ännu inte grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar ännu inte detta genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Aspekt 2
Resonera om likheter och skillnader mellan religioner och livsåskådningar
Eleven kan ännu inte föra enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Aspekt 3
Beskriva hur religioner påverkar och påverkas av samhället
Eleven kan kan ännu inte beskriva med hjälp av enkla resonemang hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden .
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Aspekt 4
Resonera om hur religioner påverkar identiteten
Eleven kan ännu inte föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Aspekt 6
Söka information och kritiskt granska den
Eleven kan ännu inte söka information om religioner och andra livsåskådningar och då använda olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan ännu inte föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.