👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk V.2-5

Skapad 2019-01-08 08:50 i Aspen Montessori Grundskolor
Grundskola F – 3 Matematik
Under vecka 2-5 kommer du att få lära dig mer om bråk. Vi kommer arbeta praktiskt med vårt montessorimaterial, i Favoritmatematik 3B samt Bingel. Målet under dessa veckor är att du ska lära dig hur du kan dela en hel i lika stora delar alltså del av en helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk. Du kommer även lära dig hur man räknar addition och subtraktion med enkla tal i bråkform.

Innehåll

Målet under dessa veckor är att du ska lära dig hur du kan dela en hel i lika stora delar alltså del av en helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk. Du kommer även lära dig hur man räknar addition och subtraktion med enkla tal i bråkform. Du kommer även att arbeta med matematiska problem i bråkform. 

Hur:

- Gemensamma genomgångar

- Arbeta med montessorimaterial 

- Arbeta i Favoritmatematik

- Arbeta med matematiska problem

- Arbete med det matematiska begreppen som är relevanta för avsnittet

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3