Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling åk3

Skapad 2019-01-08 09:04 i Grimstaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3 SO (år 1-3) NO (år 1-3) Svenska
En del brukar säga att vi lånar vår planet jorden av våra barn. Därför är det viktigt att ta hand om jorden så bra man kan. Hur kan vi hjälpa till?

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi ska arbeta med Hållbar utveckling och energi i samhället.

Hur ska vi arbeta?

Läsa böcker, se bildspel och film, spela miljöspel på Ipads, diskutera och argumentera, göra undersökningar om energi, bjuda hit någon som informerar om energi, miljö eller hållbar utveckling.

Vad ska du lära dig?

Förstå hur människan påverkar vår miljö och lära dig om några energikällor. 

Diskutera och argumentera om hur man får en hållbar utveckling i samhället.

Förstå innebörden av begreppen: samhälle, energi, hållbar utveckling, miljö och klimat.

Hur ska du visa att du lärt dig?

Du kan ge enkla förslag på vad du och samhället kan göra för att minska energianvändningen och ge exempel på en energikälla.

Vara med i diskussioner och argumentera för dina förslag för en bra hållbar utveckling. 

Du kan förklara vad de olika begreppen betyder genom att berätta eller förklara med hjälp av bilder. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: