👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Bundesländer

Skapad 2019-01-08 09:08 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval
Arbete om Tysklands olika Bundesländer.

Innehåll

Arbetssätt

Ni ska jobba i Grupper bestående av 2-3 personer. Varje grupp ska välja ut ett Bundesland som ingen annan skriver om.

Projektet består av tre delar:

1. Material- och informationsinsamling.

2. Skriva ihop texter. Sätta upp texter + bilder på en affisch. Skriv också upp minst tre källor ni använt!

3. Redovisa för en annan grupp och svara på någon fråga från den andra gruppen.

 Presentationen kan innehålla bland annat:

 • kända turistmål, sevärdheter som är intressant
 • kända personer
 • vilka storstäder finns där, antal invånare, vilken slags natur finns
 • festivaler?
 • speciell mat /dryck?
 • intressant historia?

När du redovisar så får du använda stödord men du ska inte läsa upp en hel text utan det ska vara en presentation. Annars kan jag inte bedöma ditt sätt att binda ihop meningar.

Försök också att jämföra ditt Bundesland med Sverige eller Lund t.ex. "I Köln finns det en väldigt känd domkyrka precis som i Lund."

Det kan vara svårt att skriva avancerade texter på tyska, så försök att anpassa texterna till er egna nivå.

Det är också viktigt att ni försöker sätta ihop meningarna själva istället för att använda google translate. Försök istället att skriva meningarna först på svenska och översätt därefter tillsammans i gruppen till tyska med hjälp av varandra och ordböcker.

Bedömning

Jag bedömer er arbetsprocess och presentation av ert Bundesland enligt matrisen nedan.

Reflektion

1) Hur har er arbetsinsats varit?

2) Nämn några saker som var intressant att veta om ditt Bundesland.

3) Nämn något om de andras Bundesländer som var intressant att lära sig.

 

Källor

Exempel på källor ni kan använda är tyska eller svenska wikipedia, eller:

Tatsachen über Deutschland – På högersidan under Hintergrund finns information om de olika Bundesländerna både på engelska och tyska.

Annars kan det finnas information på andra internetsidor eller möjligtvis i några böcker.

Matriser

M2
Themenarbeit Bundesländer

Schreiben

 • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2  4-9   Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9   Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9   Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
Insats krävs
E
C
A
* formulera sig och kommunicera i skrift
Du formulerar dig enkelt, begripligt med fraser och meningar inom ämnen som du känner till.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande inom ämnen som du känner till.
Du formulerar dig enkelt, tydligt och sammanhängande inom ämnen som du känner till.
*välja och använda material
Du kan välja bland texter av enkel karaktär samt använda i din egen skriftliga produktion
Du kan välja och använda material på ett för uppgiften passande sätt samt skriva med dina egna ord.
Du kan välja och använda material på ett för uppgiften relevant och effektivt sätt samt skriva med dina egna ord

Sprechen

 • M2  4-9   Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • M2  4-9   Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • M2  4-9   Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
Insats krävs
E
C
A
* formulera sig och kommunicera i tal * anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du formulerar dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt, och sammanhängande.

Skriva + tala

 • M2  4-9   Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
 • M2  4-9   Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
 • M2  4-9   Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Insats krävs
E
C
A
*kommentera & jämföra
Du kan i enkel form berätta om några områden och sammanhang där språket används och göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Du kan i enkel form berätta om några områden och sammanhang där språket används och göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Du kan översiktligt och tydligt berätta om några områden och sammanhang där språket används och göra relevanta jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper