Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - religion

Skapad 2019-01-08 09:15 i Långbrodalsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3
Under detta tema kommer du att få lära dig om de tre största världsreligionerna. Du kommer att få ta del av texter, filmer, berättelser och gästföreläsares tankar om just sin religion.

Innehåll

RELIGION 

Så här kommer du att arbeta

Du kommer att jobba enskilt, i par, i grupp och ibland i helklass. Du kommer att få ta del av information genom att lyssna på lärare eller kamrater, olika medier, genom diskussioner, läsa texter, söka efter fakta i böcker och på nätet. Du kommer att få visa dina kunskaper både skriftligt och muntligt på olika sätt och din grupp kommer att redovisa sina kunskaper i ett häfte skapat i Book Creator. 

 

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

 

  • Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa.
  • Söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  • Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.
  • Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.
  • Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller. 

Du kommer att få visa att du:

·      kan samtala om och ta ställning i elevnära livsfrågor.  

·      känner till vilken byggnad muslimer, judar och kristna utövar sin religion i, och vilka som finns i närområdet.

·      kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.

·      kan återge innehållet i några berättelser ur Bibeln,

·      samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

·      kan ge exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.

·      vet hur man tar sig an en beskrivande text. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: