👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk.6 Asatron

Skapad 2019-01-08 09:16 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Vi kommer under cirka 9 veckor att arbeta med världsreligionerna hinduism och buddhism.
Grundskola 6 Religionskunskap
Under arbetet med religion så kommer vi titta närmre på de fem Vi kommer även att titta tillbaka på Asatron samt lära oss mer om den samiska religionen.

Innehåll

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta både med texter och film och även ta del av varandras tankar vid gruppdiskussioner.

 

Vad ska vi träna på?

Begrepp- vad är det för begrepp man använder när man pratar om religion

Analysförmåga- lära sig se orsaker och verkan, skillnader och likheter

 

Mål med undervisningen?

Du ska ha kunskap om de olika religionerna, deras historia och deras betydelse nu och då. 

Matriser

Re

Kopplingar till läroplanen

  • Re   analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  • Re   analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  • Re  4-6   Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  • Re  4-6   Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  • Re  4-6   Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  • Re  4-6   Begreppen religion och livsåskådning.
  • Re  4-6   Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  • Re  4-6   Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
F
E
C
A
Högtider, ritualer och tro
Du har baskunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan några religioner
Du har goda kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om likheter och skillnader mellan några religioner
Du har mycket goda kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om likheter och skillnader mellan några religioner
Likheter och skillnader
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt.
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett mycket utvecklat sätt.
Likheter och skillnader
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Fornskandinavisk och samisk religion
Du kan beskriva några viktiga kännetecken i fornskandinavisk och samisk religion. Du ger exempel på hur man kan se fornskandinavisk religion i samhället.
Du kan beskriva flera viktiga kännetecken i fornskandinavisk och samisk religion. Du ger exempel på hur man kan se fornskandinavisk religion i samhället.
Du kan beskriva många viktiga kännetecken i fornskandinavisk och samisk religion. Du ger exempel på hur man kan se fornskandinavisk religion i samhället.