Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Kemi åk 4 - Vatten och luft

Skapad 2019-01-08 09:18 i Västergårdsskolan Öckerö
Vatten och luft
Grundskola 4 Biologi Kemi Fysik
Utan vatten finns det inget liv. Allt som lever är beroende av vatten. Men vad är vatten gjort av egentligen? Vi kommer att lära oss om vattnet på vår planet, atomer, molekyler, vattnets olika former, vattnets kretslopp, samt vattenrening och luftens olika gaser.

Innehåll

Syfte

Genom diskussioner, experiment, litteratur och filmer skall eleven förstå grunderna för vattnets och luftens egenskaper.

Mål

När du arbetat med detta område kommer du att:

 • veta vad en vattenmolekyl består av
 • känna till vattnets olika former
 • kunna beskriva vattnets kretslopp
 • veta att vissa ämnen kan lösas i vatten
 • kunna berätta om var vattnet i kranen kommer ifrån
 • berätta om hur vi renar vårt avloppsvatten
 • veta något om hur människan kan påverka vatten och luft
 • veta vad luft är

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att läsa litteratur, göra experiment, ha gruppdiskussioner eller enskilt samt använda boken Koll på NO och pedagogiska filmer.

 

Bedömning:

Din förmåga att muntligt kunna delta i diskussioner som gäller kemi och ekologisk hållbarhet inom arbetsområdet. (Hur du diskuterar/resonerar)
Du kan ställa frågor och lyssna på andra. (Nyfikenhet,lyhördhet)
Du har baskunskaper om arbetsområdet. ( t ex Vattnets egenskap och kretslopp, vattnets olika former och hur vatten kan renas samt luftens egenskaper,)
Du förstår några begrepp inom arbetsområdet. ( t ex:vattenmolekyl, avdunstning, kondens, grundvatten, nederbörd, kretslopp, växthusgas)
Du kan ge exempel och beskriva hur saker hänger ihop i kemi. (t ex vattnets kretslopp )
Din förmåga att genomföra enkla undersökningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6

Matriser

Fy Bi Ke
vatten och luft åk 4

Rubrik 1

Vattnets och luftens grundläggande egenskaper
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Vattnet kemiska sammansättning och olika former, begrepp
Känna till att vatten består av syre och väte. Känna till att vatten kan uppträda i olika former.
Kunna skriva vatten som H2O. Kunna begreppen gas, fast och flytande. Kunna ett par av begreppen avdunstning, kondensering, stelna och smälta.
Kunna skriva vatten som H2O. Kunna begreppen gas, fast och flytande och vid vilka temperaturer vattnet ändrar form. Kunna begreppen avdunstning, kondensering, stelna och smälta.
Ny aspekt
Vattnets kretslopp
Förstå vattnets kretslopp.
Med viss hjälp kunna redogöra för vattnets kretslopp.
Ny aspekt
Vattenrening
Med stöd översiktligt kunna berätta om vattnets rening i reningsverk.
Kunna berätta om vattnets rening i reningsverk, med visst stöd.
Självständigt kunna berätta om vattnets rening i reningsverk.
Ny aspekt
Lösningar och blandningar
Känna till att ex.vis salt och socker löser sig i vatten.
Känna till att salt och socker löser sig i vatten, och att ex vis olja inte gör det.
Kunna redogöra för olika sätt som salt och socker löser sig på (ex vis i varmt resp kallt vatten), och att ex vis olja inte gör det. Känna till nyttan av att ämnen löser sig i vatten.
Ny aspekt
Luftens kemiska sammansättning
Känna till att luft består av olika gaser.
Kunna att syre är en av luftens gaser.
Kunna att luften består av kväve, syre och koldioxid, bl.a.
Ny aspekt
Några egenskaper hos luft
Kunna ge en förklaring till hur man vet att luft finns.
Kunna ange några egenskaper hos luft såsom motstånd och lufttryck.
Kunna förklara några egenskaper hos luft såsom motstånd och lufttryck, med hjälp av de undersökningar vi har gjort.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: