👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svalans pedagogiska planering lekgympa

Skapad 2019-01-08 09:22 i Blackebergsskolan Stockholm Grundskolor
Pedagogisk planering för fritidsgympa år. 3
Grundskola 3
Fritidsgympa är en frivillig aktivitet att vara med på. Vi har fritidsgympa på onsdagar. Vi använder tiden i idrottssalen till olika former av lekar och samarbetsövningar.

Innehåll

Beskrivning av barngruppen

Vi har ca. 75 elever inskrivna på Svalans fritidshem. Eleverna går i årskurs 1. Vi är 6 pedagoger som arbetar med gruppen. 

Tidsplan

Planeringen gäller under vårterminen

Elevens långsiktiga mål

Eleven får tillgång till lustfylld rörelse. Introducera nya lekar till elevgruppen. Se även kopplingar till läroplanen längst ner.

Elevens konkreta mål

Pröva idéer, skapa goda relationer och röra sig allsidigt..

Arbetssätt och arbetsformer

Eleverna får efterhand vara med och påverka passens innehåll (elevinflytande, demokratiska beslut).

Pedagogerna hjälper till att starta aktivitet och hjälper till med organisation.

 

Bedömning/utvärdering

 

Utvärdering sker kontinuerligt samt efter vårterminen.

Dokumentation

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -